fbpx
Pubertet

Kada devojčice prestaju da rastu

Do kada devojčice rastu?

Devojčice intenzivno rastu u pubertetu, u periodu između 10. i 14. godine, a dostižu svoj rast obično kada napune 15 godina i to je vreme kada devojčice prestaju da rastu. Svaka devojčica ulazi u pubertet u različito vreme, a genetika ima veliki uticaj na to vreme, kao i na rast koji će dete dostići.

Devojčice češće ulaze u pubertet pre dečaka, ali se kod oba pola on dešava u različito vreme.

Kada devojčice prestaju da rastu i kada se završava pubertet kod njih?

Pubertet kod devojčica obično počinje između desete i četrnaeste godine. Deca obično intenzivno rastu u ovom periodu koji ih vodi ka odrasloj dobi i prolaze kroz intenzivne promene, kako fizički, tako i mentalno.

Devojčice u proseku u pubertet ulaze sa 11 godina, ali to nije pravilo. Obično traje do navršenih 16 godina.

devojčice u pubertetu
Kada devojčice prestaju da rastu?

Devojčice u proseku u pubertet ulaze sa 11 godina, ali to nije pravilo. Obično traje do navršenih 16 godina.

Smatra se da je preuranjeni pubertet pre osme godine, a netipično je i da kod devojčice pre 13. godine ne započne rast grudi ili da ne dobije prvu menstruaciju pre 16. godine. Ove situacije zahtevaju konsultacije sa lekarom.

U pubertetu će devojčice dobiti prvu menstruaciju, moguće je da će se osećati preplavljeno emocijama, neraspoloženo, nekada će imati i intenzivne seksualne misli. Sve ovo je potpuno normalno.

Pročitajte više: Rast grudi kod devojčica

Kada devojčice prestaju da rastu u visinu?

demetra 33

Postoji više faktora koji utiču na rast. Pre svega je visina ljudi posledica genetike, ali postoje i drugi faktori koji mogu uticati na rast kao što su ishrana, fizička aktivnost, zdrav san, lučenje hormona…

Devojčice visinu dostižu uglavnom oko 2 godine nakon početka puberteta. Obično, nakon što dobiju prvu menstruaciju, one porastu još 7 do 10.5 centimetara. (Izvor: studija) Ali i to je samo prosek koji je promenljiv i ne mora biti pravilo.

Nažalost, neki lekovi poput kortikosteroida mogu uticati na rast dece. Moguće je da će deca koja imaju astmu zbog ovoga biti nešto nižeg rasta i sitniji generalno. Takođe, bolesti poput celijakije, cistične fibroze, deca koja imaju probleme sa bubrezima i ona koja su lečena od karcinoma će možda biti niža kada odrastu.

Postoji mnogo varijacija šta je “normalna” i koja je to prosečna visina devojčica. Kao što to kada devojčice prestaju da rastu sve zavisi od genetike, pola, rase i drugih faktora. Isto tako zavisi i krajnja visina. Smatra se da su tabele rasta koje se godinama koriste adekvatno merilo pravilnog rasta kojim se okvirno možete rukovoditi. 

grafikon rasta za devojcice

Tabele rasta – KLIK

Može li ishrana da ubrza ili odloži pubertet?

Devojčice sa prekomernom telesnom težinom će možda u pubertet ući ranije nego što je to uobičajeno.

Uravnotežena ishrana je veoma važna za pravilan rast i razvoj dece. Devojčicama je potrebna određena količina masti telesne masti pre nego što uđu u pubertet. To znači da devojčice koje dosta vežbaju i imaju nizak procenat telesne masti mogu u pubertet ući kasnije.

kada devojčice prestaju da rastu

Deca koja imaju dijabetes, astmu, cističnu fibrozu, bolesti bubrega, probleme sa štitnom žlezdom i hipofizom takođe mogu imati odloženi pubertet. Ako se bolest dobro drži pod kontrolom, manja je verovatnoća da će pubertet kasniti. Devojčice sa prekomernom telesnom težinom će možda u pubertet ući ranije nego što je to uobičajeno. 

Kada devojčice prestaju da rastu? Devojčice u pubertetu

Pubertet često počinje pre nego što roditelji to očekuju, a ponekad i pre nego primete, posebno kada su u pitanju devojčice u pubertetu. Ovo je period na koji često niko od članova porodice nije u potpunosti spreman, a ni siguran kako da se snađe i ponaša. Konfilkti su česti koliko i izbegavanja odgovora na pitanja koja dete zanimaju. Važno je da i roditelj i devojčica budu upoznati sa promenama koje će se dešavati u ovom periodu. Više: Devojčice u pubertetu

Saznajte još: Kako da pomognete tinejdžeru da se pripremi za prvi seksualni odnos pomoću 5 pitanja

 Objavljen: 24. januar 2021. godine, ažuriran: 5.april 2024. godine

Image by Free-Photos from Pixabay 

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button