fbpx
Pregledi u trudnoći

Skraćenice sa ultrazvuka u trudnoći

Šta znače skraćenice sa ultrazvuka u trudnoći? Kako se tumače nalazi sa ultrazvuka u trudnoći? Šta je BDP, CRL, AFI, IOD?

Tumačenje ultrazvučnog nalaza i skraćenice sa ultrazvuka u trudnoći

Neretko se dešava da trudnica nakon pregleda bude potpuno zbunjena zbog neke skraćenice sa ultrazvuka. Naravno da joj je pre svega važno da je sa bebom sve u redu, ali prirodno je i da bi volela da zna šta sve te mere zapravo znače. Skraćenice sa ultrazvučnih nalaza pokazuju različite mere fetusa – obim glave, dužinu butne kosti, otkucaja srca…

Ultrazvučno merenje fetusa pokazuje kako beba raste i može otkriti eventualne abnormalnosti. Ovo su neke od najčešćih mera sa ultrazvučnog pregleda:

Kako se čita nalaz sa ultrazvuka u trudnoći i šta znače skraćenice?

Mere vrata fetusa sa ultrazvuka:

•    NN (Nuhalni nabor) ili NT (Nuchal Translucency) = debljina iza vrata

Skraćenice sa ultrazvuka
Skraćenice sa ultrazvuka

Skraćenice sa ultrazvuka mera glave fetusa:

•    BPD (Biparientalni dijametar) = prečnik između dve temene kosti

Ovo je prečnik između dve strane glave i meri se nakon 13  nedelja. Povećava se sa oko 2,4 cm u 13 nedelja na oko 9,5 cm u terminu. Različite bebe iste težine mogu imati i različite mere glave.

•    HC (Head Circumference) = obim glave
•    OFD (Okcipitofrontalni dijametar) = prečnik između potiljka i čela

Ultrazvučne mere lica sa ultrazvučnog pregleda:

•    NB (Nasal bone) ili NK (Nosna kost) = dužina nosne kosti
•    IOD (Interorbitalni dijametar) = razmak između očnih duplji

Mere mozga fetusa – skraćenice sa ultrazvuka u trudnoći:

•    Va (Ventriculoatrial) = širina prednjeg roga bočne moždane komore
•    Vp (Ventriculoperitoneal) = širina zadnjeg roga bočne moždane komore
•    TCD (Transcerebralni dijametar) = širina malog mozga
•    CM (Cisterna magna) = širina dela iza malog mozga
•    Hem (Hemisfera) = širina hemisfere (tj. polovine mozga)

Ultrazvučne mere tela kod fetusa:

•    CRL (Crown rump lenght) ili TD (Telesna dužina) = dužina tela od temena do trtice

CRL je dužina fetusa od temena do trtice. Ova mera daje tačnu procenu gestacijske starosti ploda između 7. i 13. nedelje trudnoće. Prema proceni bebe ovom merom, određuje se očekivatni datum porođaja, koji ne bi trebalo menjati kasnije tokom trudnoće.

•    FL (Femoral diaphysis lenght) = dužina butne kosti

Obzirom da je butna kost najduža kost u telu, ona odražava i uzdužni rast fetusa. Povećava se sa oko 1,5 cm u 14. nedelji trudnoće na oko 7,8 cm u terminu.

•    HL (Humerus length) = dužina nadlaktice
•    AC (Abdominal circumference) = obim stomaka

Obim stomaka je najvažnije mera u kasnijoj trudnoći jer pokazuje veličinu i rast ploda, ali ne pokazuje starost ploda.

Skraćenice sa ultrazvuka
Skraćenice sa ultrazvuka

Mere tečnosti na ultrazvuku tokom trudnoće:

•    AFI (Amniotic fluid index) = ukupna količina plodove vode (amnionske tečnosti)
•    BF (Blood flow) = protok krvi u krvnim sudovima

Procena aktivnosti bebe tokom ultrazvučnog pregleda:

•    FHB (Fetal heart beat) ili KDS (Kucaji detetovog srca) = otkucaji srca bebe
•    FD (Fetalna dinamika) = pokreti bebe

Druge mere i njegove skraćenice sa ultrazvuka u trudnoći 

•    GS (Gestational Sac Diametre) ili GM (Gestacijski mešak) ili GV (Gestacijska vreća) = gestacijski mešak

Gestacijski mešak je struktura koje okružuje embrion i verovatno je prva struktura trudnoće koja se može videti na ultrazvuku na samom početku trudnoće. Obično se vidi do 6. nedelje trudnoće. Ona obuhvata embrion i anmionsku tečnost, pomaže u ishrani i zaštiti bebe u razvoju. Gestacijski mešak je pokazatelj postojanja rane trudnoće, bilo da je u materici ili kao vanmaterična trudnoća.

Žumančana kesica

Žumančana kesa je vreća pričvršćena za embrion. Na ultrazvuku se može videti između embriona i gestacijskog meška. Ona hrani embrion pre nego što se razviju cirkulatorni sistem i posteljica. Više: Žumančana kesa i plod se ne uočavaju

•    BPP (Biophysical profile) = biofizički profil
•    TT (Telesna težina) ili EFW (Estimated Fetal Weight) = procena težine bebe

Procena bebine težine se sa velikom tačnošću može proceniti na osnovu jednačine koja sadrži mere  čije su skraćenice sa ultrazvuka: BDP, HC, FL i AC. Za izračunavanje procene težine neophodno je uneti najmanje ova 4 podatka. Postoji mnogo formula, ali čak i najbolje mogu da imaju grešku od oko 15% u odnosu na realnu težinu fetusa.

Pročitajte i: Mala težina bebe na rođenju

Skraćenice sa ultrazvuka
Skraćenice sa ultrazvuka

Gestacijska starost bebe i skraćenice sa ultrazvuka:

•    ZM (Zadnja menstruacija) ili LMP (Last menstrual period) = datum poslednje menstruacije
•    EDD (Estimated due date) ili VTP (verovatni termin porođaja) ili TP (termin porođaja) = predviđeni termin porođaja
•    GA (Gestational age) ili GN (Gestacijska nedelja) = gestacijska starost bebe u nedeljama i danima

PROČITAJTE: Ekspertni ultrazvučni pregled

Objavljen: 28. jun 2015 godine, ažuriran: 25. maj 2024. godine

Literatura:4

  1. WebMD: Fetal biometry – https://www.webmd.com/baby/fetal-biometry, decembar 2020. godine
  2. Babymed: Fetal Ultrasound Measurements in Pregnancy – https://www.babymed.com/fetal-and-obstetric-ultrasound-measurements-pregnancy, januar 2020. godine
  3. Obstetrics & Ginecology: Sex‐specific antenatal reference growth charts for uncomplicated singleton pregnancies at 15–40 weeks of gestation – https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/uog.966 , 2019. godina
  4. Your Dictionary: Understanding Ultrasound Abbreviations in Pregnancy – https://abbreviations.yourdictionary.com/articles/understanding-ultrasound-abbreviations-in-pregnancy.html
oporavak od porođaja

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button