fbpx
Trudna sam

Izračunajte pol bebe po kineskom kalendaru

Ako želite da prekratite vreme u prvim nedeljama trudnoće ili dok čekate da ugledate dve crtice, izračunajte pol bebe po kineskom kalendaru. Jasno vam je da je ovaj kalendar više razbibriga, ali svi volimo da bacimo pogled i vidimo šta nam je to zapisano (ili nije).

Određivanje pola bebe po kineskom kalendaru

demetra 2

Kineski kalendar začeća navodno je pronađen u blizini Pekinga u grobnici jednog od kineskih careva, a napravljen je pre oko 700 godina. Kinezi veruju da se uz pomoć ove tabele lako može utvrditi pol deteta. Jedina dva podatka koja su važna zautvrđivanje pola su starost majke u trenutku začeća, kao i datum kada je beba začeta.

Pol bebe po kineskom kalendaru možete da izračunate tako što u gornjoj koloni pronađete datum kada je najverovatnije došlo do začeća, a sa strane su ponuđeni brojevi od 18 do 45 – to su godine starosti majke. Ukrstite dve kolone koje odgovaraju vama i u preseku ćete dobiti kućicu plave ili roze boje. Plava boja označava da ćete dobiti dečaka, a roze da čekate devojčicu.

Izračunajte pol bebe po kineskom kalendaru

Kineski kalendar polova je tradicionalna metoda predviđanja pola bebe, bazirana na starosnoj dobi majke i mesecu začeća. Evo koraka kako se koristi ovaj kalendar:

  1. Odredite starost majke prema kineskom lunarnom kalendaru: Kineski kalendar koristi lunarni sistem, tako da morate konvertovati svoju starost sa gregorijanskog na lunarni kalendar. Dodajte 1 ili 2 godine na vašu starost, zavisno od meseca vašeg rođenja i datuma Kineske Nove godine.
  2. Pronađite mesec začeća prema kineskom lunarnom kalendaru: Mesec začeća takođe treba konvertovati u kineski lunarni mesec.
  3. Koristite tabelu kineskog kalendara polova: Tabela prikazuje starost majke u lunarnim godinama na jednoj osi i lunarni mesec začeća na drugoj osi. Presek ove dve vrednosti daje predikciju pola bebe.

Evo primera kako da izračunate pol bebe prema kineskom kalendaru:

Primer

  1. Starost majke: Recimo da je majka rođena u martu 1990. godine. Prema kineskom kalendaru, ona je 34 godine stara u 2024. godini (2024 – 1990 + 1 = 35, ali pošto nije još bila Kineska Nova godina u martu, dodajemo još jednu godinu).
  2. Mesec začeća: Recimo da je mesec začeća jul 2024. Konvertujte jul u kineski lunarni mesec. U 2024. godini, jul bi mogao biti peti ili šesti lunarni mesec, zavisno od Kineske Nove godine.
  3. Preseci starost i mesec u tabeli: Kada pronađete starost i mesec u tabeli, presek pokazuje pol bebe, na primer “muško” ili “žensko”.

PROČITAJTE:

izračunajte pol bebe po kineskom kalendaru
Izračunajte pol bebe prema kineskom kalendaru

Napomena: Kineski kalendar polova je tradicionalna metoda i nije naučno potvrđena. Može se koristiti za zabavu, ali ne treba se oslanjati na nju kao na pouzdanu metodu određivanja pola bebe.

Jasno je da postoji 50 posto šanse da se pokaže tačnim pol bebe po kineskom kalendaru, ali da li postoji neka statistika u koliko slučajeva se ovaj kalendar pokazao ispravnim?

Nema pouzdanih naučnih studija koje potvrđuju tačnost kineskog kalendara polova. Većina dostupnih informacija o njegovoj tačnosti je anegdotalna ili dolazi iz neformalnih anketa i ličnih iskustava. Kao što smo napomenuli, postoji 50% šanse da se predviđanje pokaže tačnim jednostavno zbog prirode binarnog izbora (muško ili žensko).

Nekoliko neformalnih studija i anketa sugerišu različite nivoe tačnosti, ali ove rezultate treba uzeti s rezervom jer nisu sprovedene na naučno rigorozan način. Neki ljudi navode da su rezultati tačni u 50-70% slučajeva, dok drugi navode nižu ili višu tačnost. Međutim, bez kontrolisanih naučnih istraživanja, ovi podaci ne mogu biti smatrani pouzdanim.

Ukratko, kineski kalendar polova je zanimljiva tradicija i može biti zabavno koristiti ga, ali ga ne treba smatrati pouzdanim sredstvom za predviđanje pola bebe. Na kraju, najpouzdaniji način za određivanje pola bebe je ultrazvučni pregled koji obavlja stručnjak za medicinsku dijagnostiku.

DEMETRA viber zajednica – klik da se pridružite i budete informisani!

PRATITE NAS:

Depositphotos 1

Photo by J U N E from Pexels

Tekst “Izračunajte pol bebe” objavljen je: 14. mart 2012. godine, ažuriran: 25. maj 2024. godineSave

Save

Save

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button