fbpx
Vantelesna oplodnja

Zašto je teško zatrudneti kako godine odmiču?

Jedno od najčešćih pitanja koje klinike za vantelesnu oplodnju dobijaju je sledeće: „Da li imam previše godina da bezbedno zatrudnim?“

Ovo pitanje se sve češće postavlja budući da žene odlažu majčinstvo iz akademskih razloga ili zbog karijere, pa odgovarajućeg partnera nalaze kasnije u životu.

Zašto je teško zatrudneti kako godine odmiču?

Hromozomske anomalije kod embriona

Ključni razlog za smanjenje plodnosti su hromozomske anomalije otkrivene kod embriona žena u starijem reproduktivnom dobu. Kod žena starosti između:

  • 20-30 godina – procenat iznosi 23%,  
  • 35-37 godina – procenat raste do 39%,  
  • 38-39 godine čak do 55%,  
  • 40- 42 godine rizik iznosi 62%,  
  • kod starijih od 43 godine ovaj procenat rapidno raste i dostiže 77% šansi za pojavu hromozomskih anomalija.

Produktivnost jajnika

Drugi razlog za pad plodnosti leži u smanjenoj produktivnosti jajnika kod žena koje imaju više od 37 godina. Ovo možda i nije toliko važno ukoliko žena pokušava da zatrudni i nema posebnih problema sa plodnošću, jer će kroz ovulaciju dobiti jednu jajnu ćeliju i možda će uspeti da začne. Ukoliko, pak, žena prolazi kroz proces lečenja neplodnosti, pad broja proizvedenih jajnih ćelija automatski može sniziti šanse za kreiranje kvalitetnog embriona.

Spontatni pobačaji zbog hromozomskih anomalija

Još jedan faktor koji odmaže ženama u starijem reproduktivnom dobu je visoka stopa pobačaja zbog većeg broja hromozomskih anomalija koje smo spomenuli prethodno.

Dok stopa pobačaja kod žena ispod 30 godina varira između 15 do 20%, u 40. godini ona dostiže 40 do 50%.

Šansa za rizičnu trudnoću se takođe povećava sa godinama starosti jer se povećava i verovatnoća za pojavu preeklampsije, gestacijskog dijabetesa, prevremenog porođaja i ostalih komplikacija. Dobro opšte zdravlje i održavanje kondicije mogu povećati vaše šanse da zatrudnite i iznesete zdravu trudnoću, ali nažalost, ne može poništiti posledice starenja jajnika.

Kako se mogu prevazići posledice starenja jajnika?

U svetu vantelesne oplodnje pronalazimo dva rešenja uz pomoć kojih se mogu prevazići posledice starenja jajnika i pomoći ženama u odmaklom reproduktivnom dobu:

Kako vantelesna oplodnja izgleda u klinici Newlife IVF Greece

Produžena kultivacija embriona do 5. dana razvojne faze

Produžena kultivacija embriona do 5. dana razvojne faze (blastociste), jer studije pokazuju da „prirodni filteri“ dopuštaju manjem broju embriona sa hromozomskim anomalijama da se razviju do ove faze. Ovo je razlog zbog kojeg je značajno da se transfer embriona izvrši u ovoj fazi, u poređenju sa fazom razvoja 2. i 3. dana, čak i kada postoji rizik od otkazivanja embriotransfera.

Kod starijih žena sa dobrom ovarijalnom rezervom (brojem dostupnih folikula u kojima se razvijaju jajne ćelije), možemo sprovesti genetsko testiranje embriona i odabrati zdrav embrion za transfer. Preimplantacijsko genetsko testiranje na aneuplodije (PGT-A) sa sobom nosi rizik i stoga se mora izvoditi veoma pažljivo.

Kod pažljivo izvedenog preimplantacijskog genetskog testa šanse za ostvarivanje trudnoće se mogu povećati do 8 puta u poređenju sa netestiranim embrionima, a rizik od pobačaja je upola manji.

Nisu sve klinike specijalizovanje za bezbedno izvođenje ovih procedura, pa je uputno da od klinike zatražite podatke o uspešnosti izvođenja pre nego što se odlučite za ovaj vid testiranja.

Donorska jajna ćelija

Korišćenjem jajnih ćelija zdravih, mladih donorki premošćujemo sve probleme sa plodnošću koji se javljaju u odmaklom reporduktivnom dobu žene, a prvenstveno niske stope trudnoće i visok rizik od pobačaja. Donacija jajne ćelije se može izvesti na više načina i zato je važno da se dobro informišete jer stope uspešnosti mogu varirati čak i korišćenjem ovog metoda.

Odabir donorke jajne ćelije, uparivanje karakteristika i angažovanje je osetljiv proces koji treba obaviti veoma detaljno. Dodatno, protokol lečenja donorke je presudan za pribavljanje kvalitetnih jajnih ćelija. I na kraju, uvek je dobra praksa korišćenje sveže jajne ćelije jer na osnovu skorašnjih istraživanja proces zamrzavanja jajnih ćelija može smanjiti stope uspešnosti i do 15%. Pročitajte i: Donacija gameta i embriona

zatrudneti kako godine odmiču
Smatramo da je individualni pristup svakoj osobi veoma važan

Svaki slučaj je drugačiji, a mi, kao profesionalci, u obavezi smo da razmotrimo i razumemo svaku pojednačnu priču iproblem para kako bismo mogli da ponudimo najbolje moguće rešenje.

U Newlife IVF Greece nudimo najnapredniju, sofisticiranu tehnologiju u polju vantelesne oplodnje koja će vam, uz naše iskustvo, pružiti najbolje šanse da se ostvarite u ulozi roditelja.

Naša klinika za vantelesnu oplodnju prva je koja je dobila licencu od grčke Nacionalne uprave za humanu reprodukciju, posedujemo veliki tim zaposlenih koji se bave isključivo inostranim pacijentima koji dolaze na lečenje sa svih strana sveta.

U našem timu je i koordinator za pacijente sa srpskog govornog područja.

U potpunosti cenimo teškoće koje sa sobom nosi lečenje neplodnosti i odabir klinike u inostranstvu i stoga vam nudimo besplatnu video konsultaciju ili sastanak u prostorijama klinike, kako bismo mogli da vam damo detaljna pojašnjenja u vezi sa izborom tretmana.

zatrudneti kako godine odmiču
Zašto je teško zatrudneti kako godine odmiču?

Besplatnu video konsultaciju ili sastanak u klinici, možete zakazati preko našeg sajta www.newlife-ivf.rs.

Photo: Pixabay

*Tekst rađen u saradnji sa Newlife IVF Greece.

Objavljen: 9. septembar 2020. godine, ažuriran: 1. februara 2024 godine

Related Articles

Back to top button