fbpx
Vantelesna oplodnja

VTO o trošku države – Novo uputstvo za vantelesnu oplodnju

Republički fond za zdravstveno osiguranje izdao je 25.2.2022. godine novo Uputstvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Unete su neke dobre inovacije i proširen je obuhvat ljudi koji imaju pravo na vantelesnu oplodnju – VTO o trošku države.

Ko ima pravo na VTO o trošku države?

Pravo na vantelesnu oplodnju preko RFZO mogu da ostvare:

 • parovi kod kojih su iscrpljenje sve mogućnosti lečenja steriliteta,
 • žene kod kojih je i pored lečenja i dalje prisutna neplodnost,
 • žene koje imaju manje od pune 43 godine do trenutka prolaska komisije za vantelesnu oplodnju,
 • ako je očuvana funkcija jajnika,
 • ako je indeks telesne mase – BMI kod žene manji od 30,
 • muškarac ima živih i morfološki ispravnih spermatozoida,
 • muškarci sa azospermijom koji imaju zamrznute spermatozoide u nekoj klinici u Srbiji.

Šta je odobreno kada je lečenje o trošku RFZO-a u pitanju?

 • Pravo na lečenje odobrava se ženama za prvo dete do napunjene 43 godine (u trenutku dobijanja potvrde na komisiji) i to NEOGRANIČEN broj stimulisanih pokušaja i NEOGRANIČEN broj krioembriotransfera za prvo dete.
 • Dva stimulisana postupka vantelesne oplodnje i 3 krioembriotransfera za ženu do navršene 43 godine za drugo dete u porodici u kojoj već postoji jedno dete, bez obzira da li je dobijeno prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom.
vto o trošku države
VTO o trošku države

Koja je procedura za ostvarivanje prava na VTO preko RFZO-a?

Nakon što je utvrđeno da je vantelesna oplodnja jedina opcija i specijalista za sterilitet da svoju preporuku, žena treba da se javi svom ginekologu, a muškarac odlazi u dom zdravlja, gde ima otvoren karton kod lekara opšte prakse.

Ako je nalaz prohodnosti jajovoda – HSG dobar i ako su dobri nalazi spermograma neophodno je pre postupka vantelesne oplodnje uraditi tri postupka inseminacije, da bi se ostvario uslov za besplatnu proceduru o trošku RFZO-a.

Potrebno je da uzmu upute i obave sledeće analize:

Analize i pregledi za žene:
Analize za muškarce:
 • bris uretre na bakterije
 • bris na hlamidiju
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL ― serologija
 • Spermogram i
 • Spermokultura
 • Muškarac koji ima dijagnozu azoseprmija mora da priloži i potvrdu o zamrznutom materijalu u određenoj klinici u Srbiji.
beba ima bubuljice

Koliko važe rezultati analiza za VTO o trošku države?

 • 6 meseci – rezultati ultrazvuka, briseva, analize hormona
 • 12 meseci – ostale analize

Potrebna dokumentacija za VTO o trošku države

Pre nego što uzmete uput za komisiju, mogu vam trebati i neki od ovih dokumenata:

 • Kada se ide na komisiju zbog sekundarnog steriliteta, potrebno je poneti izvod iz matične knjige rođenih za prvo dete.
 • Ukoliko se radi o vanbračnim partnerima, potrebno je overiti kod notara ili u opštini izjavu. Ona je OBAVEZAN dokument i važi 12 meseci. Preuzmite: IZJAVA O VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
Koji su dalji koraci u ostvarivanju prava na besplatnu vantelesnu oplodnju?

Kada se prikupe sve analize i pregledi, sledi opet odlazak kod ginekologa i lekara opšte prakse po nove upute za dalje. 

Kada budete zakazivali termin za komisiju, proverite da li su potrebne kopije svih dosadašnjih analiza da ih unapred spremite.

karlično postavljena beba

Napomena za krioembriotransfer

Ukoliko su embrioni premešteni u drugu ustanovu gde će se vršiti embriotransfer, parovima je potrena POTVRDA da je izvršeno premeštanje uz obrazac BMPO-7. Ako ste embrione zamrzli o svom trošku, obavezno je da na komisiju za krioembriotrasfer donesete POTVRDU o zamrznutim embrionima izdatu od strane klinike za VTO o brou zamrznutih embriona. Ako već imate zamrznute embrione, nije moguće aplicirati za novi stimulisani postupak, pre nego što se svi prethodni embrioni ne iskoriste.

Za žene

Uput za komisiju za vantelesnu oplodnju u jednoj od ustanova, kao i uput za ultrazvučni pregled koji se vrši u toku postupka ocene komisije za besplatnu vantelesnu oplodnju.

Za muškarce

Uput za spermogram koji se vrši u toku postupka ocene komisije za besplatnu vantelesnu oplodnju. Ovaj uput, kao i uput za ultrazvuk moraju da budu naslovljeni na kliniku u kojoj zaseda komisija.

Uput za komisiju – ukoliko se na komisiju ide van svoje filijale, uput mora da bude socijalnom kom pripadate.

Zakazivanje komisije

Zakazivanje komisije se vrši tamo gde teritorijalno pripadate, elektronskim putem od strane izabranog ginekologa u domu zdravlja ili putem telefona, na neki od brojeva:

 1. KC Višegradska 011/361-5610
  1. GAK Narodni Front 011/206-8270
  2. KC Vojvodine, Betanija – ovde nema mogućnosti za telefonsko zakazivanje već se vrši u domu zdravlja elektronskim putem.
  3. KC Niš 018/420-3262 i 018/505904 (od 13 do 15h)
  4. OB Valjevo 014/295-465
  5. KC Kragujevac 034-505-435

Na komisiju treba da odete zajedno i odlučite se gde želite da radite postupak vantelesne oplodnje.

Spisak klinika za besplatnu vantelesnu oplodnju na teritoriji Srbije

Nakon komisije dobijate potvrdu da možete da se javite u jednu od 17 klinika koje su na listi RFZO, a koju ste odabrali na komisiji. Na listi se nalazi 6 državnih i 11 privatnih zdravstvenih ustanova:

Državne ustanove

1. Klinika za ginekologiju i akušerstvo,Klinički centar Srbije
2. Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Vojvodine
3. Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Niš
4. Ginekološko akušerska klinika Narodni Front
5. Centar za vantelesnu oplodnju “Akademik Vojin Šulović”, Opšta Bolnica Valjevo
6. Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Kragujevac

Privatne ustanove

1. Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” 
2. Specijalna bolnica za ginekologiju sa porodilištem “Jevremova” 
3. Specijalna bolnica za lečenje steriliteta “Intermedicus Bis”
4. Opšta bolnica “Analife” 
5. Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta “Nikolov” 
6. Specijalna ginekološka bolnica za lećenje steriliteta “Spebo Medical” 
7. Specijalna ginekološka bolnica “Ferona” 
8. Specijalna ginekološka bolnica “Genesis” 
9. Specijalna ginekološka bolnica “Gins” 
10. Specijalna bolnica za ginekologiju “Perinatal” 

11. Specijalna ginekološka bolnica Teofanović

VTO o trošku države: Odlazak na kliniku

Kada prođete komisiju, morate da čekate pozivno pismo i poziv iz klinike za vantelesnu oplodnju koju ste odabrali. Nakon toga idete u dom zdravlja da uzmete uput za stacionarno lečenje naslovljen na tu kliniku, a muškarac kod lekara opšte prakse uzima specijalisti uput za kliniku koja je odabrana za VTO.

U filijali RFZO nakon toga treba overiti pozivno pismo i ta dva uputa i preuzeti obrazac OLK12.

VTO o trošku države
VTO o trošku države.

Na klinici ćete se pojaviti u zakazanom terminu iz pozivnog pisma na prve konsultacije gde ćete se dogovoriti za početak procesa. Potrebno je da ponesete svu dosadašnju dokumentaciju koja će pomoći lekaru da vam prepiše adekvatnu pripremnu terapiju i odabere metodu VTO. Ako niste u mogućnosti da odete na zakazani pregled, u obavezi ste da se lično javite klinici, kako bi dogovorili novi termin.

Sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na vantelesnu oplodnju možete dobiti na broj 064/8522-537, dodatne informacije možete dobiti o Centru za vantelesnu oplodnju na besplatan nacionalni broj 0800 333 030. Na ovaj broj se javljate i ukoliko želite da promenite odabranu kliniku za vantelesnu oplodnju.

Objavljen: 21. mart 2022. godine

Ads

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button