fbpx
TrudnoćaVantelesna oplodnja

Više neuspelih pokušaja VTO – Šta je razlog?

Prva beba začeta putem vantelesne oplodnje rodila se 25 jula 1978. godine, ali i nakon svih ovih godina naučnici još uvek ulažu izuzetne napore da poboljšaju rezultate tretmana vantelesne oplodnje. Jedan od glavnih problema koji i dalje predstavlja izazov jeste više neuspelih pokušaja VTO.

Uzastopne neuspele implantacije (Repeated Implantation Failure – RIF) kod VTO tretmana predstavljaju ogroman emocionalni, psihološki i finansijski teret za ljude koji prolaze kroz ovaj proces. Neuspeh u ostvarivanju trudnoće koja bi vodila do roditeljstva, opšti je problem na svetskom nivou i vrlo često uzrokuje anksioznost, depresiju i osećaj bespomoćnosti.

vto 1

Možemo reći da je reč u uzastopnim neuspelim implantacijama embriona kada imamo nemogućnost ostvarenja kliničke trudnoće nakon najmanje tri ili više VTO tretmana, u kojima je izvršen transfer jednog ili dva morfološki dobro rangiranih embriona. Da li je tretman uspešan ili ne uglavnom zavisi od kvaliteta embriona (morfološkog kao i genetskog) i u manjoj meri od receptivnosti/prijemčivosti sluznice endometrijuma.

Hromozomske anomalije

Što su žene starije, povećava se i stopa hromozomskih anomalija u jajnim ćelijama koje proizvode, pa samim tim i kod embriona. Ovo je razlog što su kod žena starije reproduktivne dobi stope uspešnosti VTO niže, dok su stope pobačaja više. Da bi se povećale šanse za pozitivan ishod, u modernim laboratorijama se svi embriotransferi vrše u fazi blastociste, što znači i da embriolozi poseduju više znanja o finalnoj proceni/rangiranju embriona. Kod blastocisti su manje šanse za hromozomske anomalije jer priroda filtrira neke od njih nakon fertilizacije i tokom perioda razvoja embriona.

U slučajevima kada se sumnja da je uzrok neuspešne implantacije u embrionu, zahteva se analiza kariotipa putem krvi za oba partnera, a kako bi se isključili dodatni genetski faktori koji mogu dovesti do većeg procenta  anomalija u embrionima nego što je to očekivano. Preimplantacijska genetska dijagnostika embriona u fazi blastociste može biti od pomoći, u zavisnosti od medicinske anamneze i očekivanog broja blastociosti.

Anomalije materice i više neuspelih pokušaja VTO

Morfološke anomalije materice mogu takođe biti uzrok više neuspelih pokušaja VTO. To mogu biti ​​bilo kakve patološke promene u materičnoj šupljini kao što su hiperplazija endomerijuma, prisustvo submukoznih mioma i polipa. Nadalje, hronični endometritis može uticati na razvoj sluznice endometrijuma i takođe dovesti do neuspelih implantacija. Dalje, prisustvo hidrosalpinksa ili endometrioze mogu negativno uticati na uspešnost tretmana VTO.

Morfološke anomalije se mogu otkriti neinvazivnim 3-dimenzionalnim ultrazvučnim pregledom. U određenim slučajevima, potrebne su i invazivnije procedure kao što su histeroskopija ili laparoskopija, bilo u dijagnostičke svrhe ili u svrhu lečenja napred navedenih stanja.

Sluznica endometrijuma

Još jedan aspekt koji treba uzeti u obzir kada se svi ostali faktori isključe, jeste prijemčivost endometrijuma za implantaciju i vremenska odrednica prijemčivosti. Vremenski interval u kom je endometrijum prijemčiv za blastocistu definiše se kao „prozor implantacije“. Kako je za implantaciju bitna sinhronizacija embriona i endometrijuma, bitno je osigurati uslove za adekvatan “prozor implantacije”.

U slučajevima učestalih neuspelih implantacija, može doći do prilagođavanja vremenskog perioda prijemčivosti endometrijuma, za koji se ranije smatralo da je isti kod svih žena. U današnje vreme ovo se može proveriti uz pomoć ERA testa koji predstavlja analizu prijemčivosti endometrijuma.

vto 2

ERA test

ERA test se koristi za određivanje prijemčivosti endometrijuma i dijagnostifikovanja tačnog prozora implantacije. Prema istraživanjima kompanije koja vrši analize vezane za navedeni test, rezultati su prilično tačni i primenjivi kod iste pacijentkinje još 29-40 meseci nakon prvog testa.

Da bi se uradio ERA test, žena treba da prati određeni protokol lečenja (pripremu endometrijuma), a zatim sledi biopsija endometrijuma u tačno određenom vreme. Nakon sekvenciranja genetskog materijala iz biopsije endometrijuma, dobijeni rezultati određuju da li je endometrijum prijemčiv ili nije u konkretnoj fazi endometrijalnog ciklusa. Na osnovu rezultata ERA testa napraviće se individualni plan tretmana i odrediti tačno vreme embrioitransfera, a priprema endometrijuma za transfer embriona mora pratiti tačno određene korake.

Ako do implantacije ne dođe čak i ako su sve gore navedene metode i testovi završeni, u tom slučaju treba istražiti alternativne metode asistriane reprodukcije. Ako je izvor problema najverovatnije u embrionima, u nekim slučajevima će par morati da razmotriti donaciju reproduktivnih ćelija. Ukoliko je problem uzrokovan faktorima materice i nije rešiv, onda je potrebno razmotriti surogat majčinstvo.

vise neuspelih pokušaja vto vantelesne oplodnje

Da rezimiramo, postoji mnogo faktora vezanih za tretmane VTO koji mogu dovesti do ponovljenih neuspelih implantacija. Međutim, postoji i mnogo načina da se istraže uzroci i pronađu rešenja za mnoge od ovih problema. Veoma su bitni i individualni protokoli lečenja i individualni pristup svakom pacijentu ponaosob, a u zavisnosti od razloga neuspelih pokušaja VTO.

Medicinski i naučni tim klinike Newlife IVF Greece nikada ne prestaje da proširuje svoje znanja i naporno radi na pronalaženju rešenja i primeni najsavremenijih tretmana potpomognute oplodnje.  Osim što nude svoje iskustvo i medicinske smernice, tu su i da saslušaju pacijente i pomognu im da se nose sa svim aspektima tretmana.

Za više detalja i zakazivanje besplatne medicinske konsultacije posetite web stranicu klinike Newlife IVF Greece ili ispunite obrazac za kontakt. Medicinski tim klinike Newlife IVF Greece održače besplatne konsultacije Beogradu, u Hotelu Museum na Trgu Republike, 11. i 12. februara 2023.

Email putem kojeg se možete direktno prijaviti za konsultacije i obratiti koordinatorima za inostrane pacijente klinike je contact-rs@newlife-ivf.gr.

*Tekst nastao u saradnji sa NewlifeIVF iz Soluna.

Objavljen: 22. januara 2023. godine, ažuriran: 2. februar 2024. godine

Related Articles

Back to top button