fbpx
Vantelesna oplodnja

Vakcinacija i planiranje trudnoće

Da li žene koje planiraju trudnoću bilo prirodnim ili putem vantelesne oplodnje treba da se vakcinišu?

Nakon čitave jedne iscrpljujuće godine borbe sa pandemijom, nada da možemo pobediti nevidljivog neprijatelja postoji, budući da je uveliko krenula upotreba vakcina. Međutim, i dalje postoje pitanja na koja nemamo jedinstven odgovor, a jedno od takvih je:

Da li žene koje planiraju trudnoću ili vantelesnu oplodnju treba da se vakcinišu?

Postoji nekoliko odgovora na ovo pitanje. Program vakcinacije ne uključuje žene koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju, koje su trudne ili doje, a razlog za to je jednostavan – još uvek nemamo dovoljno dokaza koji nam garantuju bezbednost vakcine za gore pomenutu populaciju.

Međutim, budući da dosadašnji podaci ne ukazuju da treba da nas brine njihova bezbednost, opšti zaključak je da je vakcina podobna za gorenavedenu grupu stanovništva.

Šta kaže Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju?

Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) izjavilo je da:

  • Zbog ograničenih podataka o mogućim efektima vakcine na buduću trudnoću, muškarcima i ženama koji pokušavaju da začnu ESHRE ne može da da preporuke u vezi toga da li vakcinu treba primiti. Vakcinacija se može razmotriti ukoliko su prednosti veće od potencijalnog rizika.
  • Ženama koje su primile vakcinu se savetuje da odlože trudnoću kako bi proteklo dovoljno vremena koje je potrebno za imunizaciju.
  • Trudne žene bi trebalo da prime vakcinu pošto se procene rizici i prednosti primanja vakcine.

Takođe, u zajedničkoj izjavi IFFS (International Federation of Fertility Societies) i ESHRE kaže se da žene koje planiraju trudnoću imaju drugačije mogućnosti u odnosu na žene koje su već trudne. Detaljnije:

Žene koje planiraju da zatrudne:

  1. Da odlože trudnoću dok se ne primene efikasne mere za smanjenje rizika od širenje virusa, kao na primer za snižavanje stope zaraznosti ili dok vakcinacija ne postane dostupnija.
  2. Da ne odlažu trudnoću, prate bezbednosna uputstva i prijave se za vakcinaciju.

Razumljivo je da prva opcija neće biti najpogodnija za žene u odmaklom reproduktivnom dobu ili sa nižim reproduktivnim potencijalom. S druge strane, druga opcija se predlaže u slučajevima kada su prednosti vakcine veći u odnosu na potencijalne rizike.

Žene koje su trudne:

  1. Da se pridržavaju svih bedbednosih smernica za suzbijanje Covid-19 i odlože vakcinaciju nakon trudnoće
  2. Vakcinišu se što je pre moguće i dalje se pridržavaju svih bezbednosnih uputstva za zaštitu od Covid-19.

Ističemo da odluka o vakcinaciji treba da bude donešena nakon procene svakog pojedinačnog slučaja i potvrde da je to najbezbednije rešenje.

Šta kaže Centar za kontrolu i prevenciju bolesti?

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Center for Disease and Control Preventio) je izjavio da žene koje su trudne ili doje pripadaju populaciji koja je podobna da primi vakcinu. Primanje vakcine za svakog pojedinca je lični izbor.

Kada žena planira da ostane u drugom stanju, ili je u trudna ili doji, pre nego što donese odluku, neophodno je da se procene:

  • šanse za izlaganje virusu,
  • zdravstveni rizik od COVID-19 za ženu i fetus,
  • potencijalne rizike od vakcine.

Pacijenti koji odluče da se vakcinišu, svakako treba da prate uputstva za prevenciju širenja zaraze Covid-19.

Šta kaže JCVI (UK) i RCOG?

Udruženi komitet za vakcinaciju i imunizaciju (Joint Committee on Vaccination and Immunisation JCVI) i Kraljevski koledž za akušerstvo i ginekologiju

(RCOG) izjavili su da čak iako nisu poznati rizici do sada odobrenih vakcina, rutinsku vakcinaciju tokom trudnoće treba izbeći. Vakcinaciju treba razmotriti kod pacijenata koji spadaju u visoko-rizične grupe i u situacijama kada su prednosti vakcinacije mnogo veći od potencijalnog rizika.

Žene koje se pripremaju za trudnoću, ne treba da izbegavaju trudnoću nakon vakcinacije.

Šta kaže ACOG?

Američki koledž za akušerstvo i ginekologiju (American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG) ima sličan stav kao i JCVI. Oni preporučuju ženama koje planiraju trudnoću, trudnim ženama i ženama koje ispunjavaju kriterijume za vakcinaciju (ACIP criteria) da istu ne odlažu.

Šta NACI (Kanada) kaže?

Nacionalni savetodavni komitet za imunizaciju (National Advisory Committee on Immunization NACI) Kanade ne preporučuje rutinsku vakcinaciju tokom trudnoće i dojenja dok nam ne bude dostupno više kliničkih podataka i ukoliko procena rizika ne ukazuje da je prednost vakcinacije mnogo veća od potencijalnog rizika za majku i novorođenče.

Ukoliko dođe do trudnoće tokom vakcinacije, onda treba dovršiti imunizaciu, osim u slučaju da postoje faktori rizika zbog kojih se naredna doza mora odložiti.

Šta Nacionalna organizacija za javno zdravlje Grčke kaže?

Usled nedostatka kliničkih podataka, Nacionalna Organizacija za javno zdravlje Grčke (National Public Health Organization of Greece) prati smernice i pristup koji ima ESHRE i stava je da žene koje planiraju trudnoću, su trudne ili doje se mogu vakcinisati ukoliko spadaju u visoko-rizične grupe.

Kakav je stav u Srbiji?

Iako prema našim saznanjima nema zvaničnog stava i saopštenja sa instrukcijama, vakcinacija se preporučuje svima, kako trudnicama tako i ženama koje planiraju trudnoću ukoliko se proceni da je rizik od izlaganja virusu visok.

Šta bi trebalo da uradite?

Iako prethodno navedene informacije možda deluju zbunjujuće i obeshrabrujuće, najbolji pristup je praćenje zvaničnih uputstava koje izdaje država u kojoj živite, kao i uputstva vašeg lekara.

Stav naše klinike je da i kada je ova tema u pitanju sledi individualizovani pristup u lečenju, uzimajući u obzir pojedinačnu medicinsku anamnezu i važeća zvanična uputstva. Kao što smo i do sada činili, trudićemo se da budemo uz vas i pomognemo da bezbedno ostavrite svoj san.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno kontaktirajte naš medicinski tim klikom na link.

vakcinacija i planiranje trudnoće

Pročitajte još:

*Članak rađen u saradnji sa Newlife IVF Greece iz Soluna. Svako kopiranje i preuzimanje dela ili celog teksta je strogo zabranjeno.

Objavljen: 21. april 2021. godine

Related Articles

Back to top button