fbpx
Vantelesna oplodnja

Stimulacija ovulacije

Ovulacija u postupku potpomognute oplodnje

Stimulacija ovulacije je potpomognuta ovulacija, kako bi se proizveo jedan ili više folikula uz određene lekove, u zavisnosti od toga šta se planira tokom tog ili narednih ciklusa žene.

Uobičajeno je da žena ima jedan folikul tokom prirodnog ciklusa, a postoji i određeni broj žena koje nemaju redovne ovulacije ili ih nemaju uopšte.

Anovulatorni ciklus je ciklus tokom kog ne dolazi do oslobađanja jajne ćelije – ovulacije.

Pacijentkinja prati sugestiju lekara o terapiji kojoj je podvrgnuta, a lekar će verovatno zahtevati i da tok terapije prati ultrazvučnim pregledima.

Načini stimulacije ovulacije

Postoje različiti načini na koje se može stimulisati ovulacija. Ginekolozi biraju da koriste skraćen ili produžen postupak stimulacije u zavisnosti od medicinske istorije i zdravstvenog stanja pacijentkinje, kao i od uslova i potreba u datom trenutku.

Stimulacija se može vršiti uz pomoć:

Praćenje ovulacije Stimulacija ovulacije

Neophodno je pratiti tok stimulacije pomoću ultrazvuka. Postupak vantelesne oplodnje ne vode svi ginekolozi, već samo oni specijalizovani za ovu oblast. Neophodno je veliko iskustvo da bi se utvrdio tačan broj folikula, njihov rast, sazrevanje i uporedio sa debljinom sluzokože materice, ali i izbegao rizik od hiperstimulacije, pojave cisti i drugih komplikacija.

Ponekad ginekolog čak koristi i pregled kolor doplerom ili 3d ultrazvukom kako bi bio siguran šta se dešava.

Related Articles

Back to top button