fbpx
Roditeljstvo

Stil vaspitanja: Uticaj roditeljskog stila vaspitanja na razvoj dece

Stil vaspitanja roditelja ima veoma veliki uticaj na to kako će se deca ponašati i kakva će biti njihova budućnost. Postoje različiti stilovi, nijedan nije savršen, ali su se tokom decenija istraživanja neki pokazali boljim od drugih.

Kako stil vaspitanja oblikuje budućnost

U svetu roditeljstva, jedna od ključnih uloga koja se često ističe je ta kako roditelji oblikuju budućnost svoje dece. Kroz način na koji odgajaju svoju decu, roditelji utiču na razvojne staze svojih potomaka, oblikujući njihove stavove, veštine i emocionalnu inteligenciju. Kao što istraživanja kontinuirano pokazuju, roditeljski stil ima dubok i dugoročan uticaj na razvoj dece, oblikujući njihovu sposobnost suočavanja sa izazovima sveta koji ih okružuje.

Koji stilovi roditeljstva postoje?

Postoje 4 osnovna tipa kada je stil vaspitanja u pitanju: autoritarni, permisivni, autoritativni i zanemarujući stil. Ovo su njihove glavne odlike, mada ne postoji često sasvim jasna granica o tome koji se stil primenjuje.

Autoritarni roditelji postavljaju stroga pravila i očekivanja, bez mnogo prostora za izražavanje mišljenja dece. Sa druge strane, permisivni roditelji su skloni da budu popustljivi, često izbegavajući postavljanje granica i pravila. Autoritativni roditelji pronalaze balans između ova dva ekstrema, uspostavljajući jasne granice uz podršku, razumevanje i otvoren dijalog sa decom.

roditeljstvo
Photo by Markus Spiske on Unsplash

Šta je autoritarni roditeljski stil?

Autoritarni roditeljski stil je jedan od osnovnih stilova roditeljstva koji se često razmatraju u istraživanjima i teorijama razvoja dece. Ovaj stil karakteriše visok stepen kontrole i zahtevnosti roditelja, uz relativno nizak nivo topline i podrške.

Roditelji koji primenjuju autoritarni stil često postavljaju stroga pravila i očekivanja, često bez mnogo prostora za diskusiju ili izražavanje mišljenja dece. Oni obično insistiraju na poslušnosti i disciplini, često koristeći kazne kao sredstvo za kontrolu ponašanja svoje dece. Autoritarni roditelji imaju tendenciju da budu manje otvoreni za dijalog i razgovor, težeći da očuvaju autoritet i hijerarhiju u porodici.

Deca koja su odgajana u autoritarnom okruženju često mogu razviti određene karakteristike, kao što su poslušnost, ali i nisko samopoštovanje, nedostatak samopouzdanja i anksioznost. Takođe, mogu imati poteškoće u razvoju samostalnosti i donošenju odluka, budući da im je često uskraćena prilika da iskažu svoje mišljenje ili preuzmu odgovornost za svoje postupke.

Iako autoritarni stil može biti efikasan u kratkoročnoj kontroli ponašanja dece, dugoročno može imati negativne posledice na emocionalni i socijalni razvoj deteta. Ovaj stil često stvara distancu između roditelja i dece, što može otežati razvoj zdravog odnosa i komunikacije u porodici.

Šta je permisivni roditeljski stil?

Permisivni roditeljski stil je još jedan osnovnih stilova koji se često razmatraju u istraživanjima i teorijama razvoja dece. Ovaj stil karakteriše visok stepen topline i podrške roditelja, ali nizak nivo kontrole i zahtevnosti.

Roditelji koji primenjuju permisivni stil često su popustljivi i tolerantni prema ponašanju svoje dece. Oni retko postavljaju stroga pravila ili granice, te imaju tendenciju da budu fleksibilni i da dopuste deci veliku autonomiju u donošenju odluka. Umesto da koriste kazne ili discipline, oni često koriste pozitivno ohrabrivanje i podršku kao sredstvo za uticaj na ponašanje dece.

Deca koja su odgajana u permisivnom okruženju često mogu razviti određene karakteristike, kao što su kreativnost i samostalnost, ali i nedostatak samokontrole i disciplinovanosti. Oni mogu imati poteškoće u poštovanju autoriteta i pravila, te mogu pokazivati tendenciju ka impulsivnosti ili nepoželjnom ponašanju u nedostatku jasnih granica.

Iako permisivni stil može biti povezan sa toplim i podržavajućim odnosom između roditelja i dece, dugoročno može imati negativne posledice na razvoj samokontrole i socijalnih veština kod dece. Nedostatak jasnih granica i očekivanja može otežati adaptaciju u društvene norme i zahteve, te može dovesti do problema u školi ili kasnijim interpersonalnim odnosima.

Šta je demokratiski – autoritativni roditeljski stil?

Autoritativni roditeljski stil je jedan od tri osnovna stila roditeljstva koji se često istražuju i razmatraju u oblasti razvoja dece. Ovaj stil karakteriše kombinacija visoke topline i podrške roditelja sa visokim nivoom kontrole i zahtevnosti.

Roditelji koji primenjuju autoritativni stil postavljaju jasna pravila i granice za svoju decu, ali istovremeno pružaju toplinu, podršku i otvorenu komunikaciju. Oni su skloni da budu dosledni u svojim očekivanjima, ali isto tako otvoreni za razgovor, diskusiju i pregovaranje sa decom. Autoritativni roditelji teže ka ravnoteži između postavljanja granica i omogućavanja autonomije, te podstiču decu da razvijaju samostalnost, samopoštovanje i odgovornost.

Deca koja su odgajana u autoritativnom okruženju obično pokazuju visok nivo samopouzdanja, emocionalne stabilnosti i socijalnih veština. Oni su sposobni da donose informisane odluke, izražavaju svoje mišljenje i empatiju prema drugima. Autoritativni roditelji su često prisutni kao uzori i mentori svojoj deci, pružajući im podršku i ohrabrenje tokom njihovog razvoja.

Istraživanja su pokazala da autoritativni roditeljski stil često dovodi do najpozitivnijih rezultata u pogledu emocionalnog i socijalnog razvoja dece. Ovaj stil podstiče zdrav odnos između roditelja i dece, te olakšava razvoj samostalnosti i samopouzdanja kod dece, što ih priprema za uspešno funkcionisanje u školi, društvu i kasnijem životu.

stilovi roditeljstva
Photo by Ioann-Mark Kuznietsov on Unsplash

Neuključeno roditeljstvo – indiferentan odnosno neuključujući stil vaspitanja

Deci je dato puno slobode jer se ova vrsta roditelja obično drži po strani. Oni ispunjavaju osnovne potrebe deteta dok generalno ostaju odvojeni od života svog deteta. Neuključen roditelj ne koristi poseban stil disciplinovanja i ima ograničenu količinu komunikacije sa svojim detetom. Oni imaju tendenciju da nude malu količinu nege, a imaju malo ili nimalo očekivanja od svoje dece.

Deca neuključenih roditelja obično su otporna i mogu čak biti samodovoljnija od dece sa drugim vrstama vaspitanja. Međutim, ove veštine se razvijaju iz nužde. Pored toga, oni mogu imati problema sa kontrolom svojih emocija, manje efikasnim strategijama suočavanja, mogu imati akademske izazove i teškoće u održavanju ili negovanju društvenih odnosa. Izvor: PubMed

Uticaj na decu: Stil vaspitanja i istraživanja

Studije su nepobitno pokazale da autoritativni roditelji obično imaju najpozitivniji uticaj na razvoj dece. Deca koja su odgajana u autoritativnom – demokratskom okruženju često pokazuju veću emocionalnu stabilnost, samopouzdanje i socijalne veštine. Oni su sposobni da samostalno donose odluke, izraze svoje mišljenje i izraze empatiju prema drugima.

Nasuprot tome, deca koja su odgajana u autoritarnom okruženju mogu ispoljavati anksioznost, nisko samopoštovanje i nedostatak samostalnosti, dok deca iz permisivnih porodica često mogu imati problema sa samokontrolom i socijalnom prilagođenošću.

Deca koja su odgajana u autoritativnom – demokratskom okruženju često pokazuju veću emocionalnu stabilnost, samopouzdanje i socijalne veštine.

Balans kao ključ

Međutim, važno je napomenuti da nijedan roditeljski stil nije potpuno crno-beli, i da je svaka porodica jedinstvena u svojim dinamikama. Ključ uspešnog roditeljstva leži u pronalaženju balansa koji odgovara potrebama i osobinama deteta, uzimajući u obzir kontekstualne faktore poput kulture, tradicije i individualnih razlika. Otuda, podrška i edukacija roditeljima postaju ključni faktori u razumevanju i primeni efikasnih roditeljskih pristupa.

Rezime

Uticaj roditeljskog stila na razvoj dece je dubok i dugoročan. Kroz svoje postupke, reči i stavove, roditelji oblikuju ne samo ponašanje, već i mentalne obrasce i životne perspektive svoje dece. Stoga, važno je da roditelji budu svesni svojih roditeljskih stilova i kontinuirano rade na razvoju podržavajuće i osnažujuće roditeljske prakse, stvarajući tako pozitivno okruženje za rast i razvoj svoje dece.

Literatura:

  1. PubMed: Parenting styles, coping strategies, and the expression of homesickness  – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17258804
  2. PubMed: Types of Parenting Styles and Effects On Children – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568743/

Objavljen: 20. mart 2024. godine, ažuriran: 15. april 2024. godine

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button