fbpx
Škola

Roditelji i škola: Uključivanje roditelja u detetovu školu

Roditelji i škola – Angažovanje u školskim aktivnostima vašeg deteta je odličan način da razvijate bliskost i vezu koju ste do sada uspostavili. Veoma je važno da dete u godinama koje slede ne prepustite samo sebi. Period koji očekuje decu je za njih nov, pun iskušenja i prepreka sa kojima će se tek suočavati.

Učestvovanje roditelja u školskim aktivnostima pomaže detetu da se bolje socijalizuje jer zna da ima podršku i pomoć. To uglavnom rezultira time da deca koja imajuadekvatnu podršku imaju bolje akademske rezultate.

Načini uključivanja roditelja u školske aktivnosti

Načini angažovanja mogu da se razlikuju od škole do škole. Nažalost, na našim prostorima još uvek ne postoji univerzalan unapređen model po kome škole funkcionišu. Neke škole vrlo aktivno uključuju roditelje, dok u pojedinim još ne postoji mogućnost ozbiljnijeg angažovanja.

Roditelji i škola: Pridružite se Savetu roditelja

Sve škole imaju Savet roditelja. U Savetu roditelja je po jedan član iz svakog odeljenja škole. Članovi su upoznati sa načinom rada škole, odlučuju gde će se putovati na izlet, rekreativnu nastavu ili ekskurziju. Osim toga, zasedaju i po drugim važnim pitanjima škole.

Dobrovoljna putovanja sa nastavnim osobljem i učenicima

Nekada je roditeljima iz objektivnih razloga omogućeno da putuju sa detetom. Na primer, kada su u pitanju deca kojima je potrebna dodatna zdravstvena ili druga nega. Na nekim putovanjima je moguće da se angažuje i roditelj koji će pratiti grupu sa nastavnim osobljem i pomoći da se bolje iskoordinira boravak na drugoj lokaciji.

Aktivnosti roditelja
Učestvujte u pripremi priredbe ili proslave

Đaci pripremaju priredbe ili proslavu za Svetog Savu, dan škole, Novu godinu i poslednji dan škole. Možda možete da se dogovorite da sa još nekom mamom i vašom decom napravite i donesete keksiće sa znakom škole ili pak napravite rekvizite za navijanje za školsku utakmicu.

Deci će biti drago da su se potrudili njihovi roditelji i škola će im izgledati bliskije nakon toga. Znaće da vam je njihova škola i okruženje važno i koliko brinete o prostoru u kom borave.

Poremećaji koji prate ADHD
Roditelji i škola: Učešće u oplemenjivanju prostora škole

Ne znači da treba da organizujete pravu radnu akciju. Nekada nije potrebno ni da izdvojite sredstva za renoviranje, a nekada će pak biti roditelja kojima više odgovara da odvoje deo novca i onih kojima više odgovara da učestvuju svojim radom. Čak i ako škola ima sredstava da se sama pobrine za održavanje učionica. Ne bi bilo loše da organizujete dan kada ćete sređivati školsku bašticu, posaditi neko cveće ili pak napraviti veliki tematski zajednički pano za učionicu ili školski hodnik.

Učestvovanje roditelja u detetovu školu će vas približiti njegovim potrebama. Neće se priča o školi svoditi samo na to da ga opominjete da uči i ispitujete vezano za domaće zadatke. Kada budete deo zajednice, biće vam bliže kako sve funkcioniše i sa čime se dete susreće tokom svakodnevnog funkcionisanja u okruženju.

Naravno da nisu svi roditelji u mogućnosti da odvoje vreme za angažovanje u školskim aktivnostima. Međutim, sigurno da postoji situacija kada jedan roditelj jednom u godini ili dve može par sati odvojiti da se pozabavi detetovim aktivnostima, posebno imajući u obzir da većina škola radi u dve smene.

roditelji i škola

Roditelji i škola su veoma važan deo detetovog odrastanja. Dete mnogo godina provodi najviše upravo ili u školi ili roditeljskom domu. Saradnja između roditelja i škole je neophodna kako bi se predupredile sve eventualne poteškoće koje se neminovno javljaju kod dece, posebno u pubertetu.

Pročitajte još:

Objavljen: 2. septembar 2018. godine, ažuriran: 17. januar 2024. godine

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button