fbpx
Kalendar razvoja deteta

Razvoj deteta 4 do 6 godina

dete 03

Fina motorika – razvoj deteta 4 do 6 godina

4 godine

•    gradi kulu od deset kocaka
•    kopira dijagonalnu liniju
•    precrtava kvadrat
•    kopira nekoliko štampanih slova
•    savija papir po dijagonali

4-5 godina

•    samo pere lice i ruke
•    crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika)

•    seče makazama po zakrivljenoj liniji 5 godina
•    razlikuje teško-lako
•    broji crteže
•    precrtava trougao
•    crta kućicu, drvo, ljudsku figuru (tri do šest detalja), crtež prepoznatljiv

5-6 godina

•    hvata malu loptu obema rukama
•    jednom rukom pravi kuglicu od papira

6 godina

•    pogađa loptom cilj
•    kleštima vadi i čekićem zakucava ekser
•    namotava konac na kalem
•    palcem može da dotakne svaki prst
•    seče i lepi jednostavne oblike (kolaž papir)
•    pravi lepezu od hartije
•    prepisuje sva štampana slova
•    precrtava romb
•    koristi rezač za olovke

Govorne sposobnosti

3-4 godine

•    verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama
•    opisuje radnje na slici
•    dugi monolozi
•    rečenica potpuna, govor razumljiv
•    stalno postavlja pitanja
•    broji do 4 mehanički
•    upotrebljava 1200-1500 reči

4-5 godina

•    upotrebljava 1800-2000 reči
•    prepričava kratke priče
•    razume predlog iza, ispred
•    samo priča priču po slikama
•    prepoznaje nekoliko slova azbuke
•    odgovara na jednostavna pitanja “Šta je to i od čega je napravljeno?”
•    postavlja pitanja: Kada? Zašto? Kako?

6 godina

•    govori korektno i jasno
•    artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, LJ i NJ)
•    prepričava priču nakon što je čuje
•    piše i čita vlastito ime
•    pita za značenje reči
•    razume predlog “u sredini”
•    upotrebljava 2500-3000 reči

Intelektualne sposobnosti

40 meseci

•    prebrojava 4 predmeta u nizu
•    posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema dva atributa (nađi crveni krug)
•    rešava jednostavne problemske situacije (Šta radiš kada si gladan?)

42 meseca

•    ponavlja 4 broja ili rečenice od 6 reči
•    gradi most od tri kocke po unapred datom modelu
•    sastavlja sliku od 2 dela
•    nastavlja započeti niz određene nizove boja oblika ili veličina

46 meseci

•    iz gomile 10 elemenata odbrojava 4 predmeta
•    posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema 3 atributa (“Daj mi veliki crveni krug”)

5 godina

•    sastavlja sliku od 4 dela
•    orjentiše se u vremenu (dan-noć, jutro, podne, veče; sada, pre, posle)
•    rešava zadatak tipa “ko ima više”
•    prebrojava do deset i odbrojava traženi broj predmeta (do deset)
•    prepoznaje i piše brojeve do 5
•    ponavlja rečenicu od 8 reči ili niz od 5 brojeva
•    uviđa sličnosti bilo koje prirode (boje, oblika, veličine, svetlosti)

5-6 godina

•    zna koja je njegova leva a koja desna ruka
•    izvršava tri naloga data zajedno

6 godina

•    broj elemenata u skupu adekvatno označava brojkom
•    na verbalni nalog može razvrstati logičke blokove prema 4 atributa (boja, oblik, veličina, debljina)
•    izbroji 13 kocaka
•    pravi stepenice od 10 kocaka nakon što mu je model sklonjen
•    navodi razlike (po čemu se razlikuju: ptica-pas, drvo-staklo)

Krupna motorika

4 godine

•    maršira u ritnu muzike
•    hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
•    vozi tricikl
•    silazi niz stepenice nogu pred nogu
•    skače sa druge stepenice
•    u trku šutira loptu
•    preskače prepreku širine 20 cm

4-5 godina

•    trči menjajući pravac

5 godina

•    skakuće na jednoj nozi
•    stoji na prstima

6 godina

•    stoji na jednoj nozi bez podrške 40 sekundi
•    vozi bicikl
•    preskače kanap obema nogama zajedno
•    skače sa visine od 40 cm
•    visi 10 sekundi držeći se rukama za prečku
•    hvata loptu jednom rukom
•    u skoku hvata loptu
•    igra bagminton
•    oblači se samo
•    vezuje pertle

Perceptivne sposobnosti

3-4 godine

•    razvrstava žetone po boji ili veličini (četiri boje ili veličine)
•    sparuje korektno osam oblika
•    primećuje nedostatke na crtežu shvata odnos dela i celine
•    spaja slagalicu od dvanaest delova
•    prepoznaje stvari opipavanjem bez viđenja (predmeti u vreći)

5 godina

•    prepoznaje izvor bola (5-6 godina)
•    vid potpuno razvijen, razume signale na semaforu
•    voljno usmerava vidne i slušne pažnje loše

7 godina

•    oštrina vida skoro kao kod odraslih
•    širina vidnog polja gotovo kao kod odraslih (sposobnost za periferno viđenje)
•    razvijena spostobnost aktivnog perceptivnog pretraživanja i analize (analiza razlika među sličnim slikama, pronalaženje jednostavnije slike u složenoj)

Socio-ekonomski razvoj

3-4 godine

•    uspostavljena kontrola defekacije i mokrenja (potrebna mu je pomoć u toaletu)
•    prva zaljubljivanja

4 godine

•    kooperativna igra sa vršnjacima
•    početak prihvatanja jednostanih pravila igre
•    samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima
•    samostalno se priprema za spavanje
•    počinje emocionalno povezivanje
•    pojava emocija: stida, zavisti, nade i ponosa; prva estetska osećanja

4-5 godina

•    interesovanje za polne organe, moguća masturbacija
•    kompletno ovladavanje toaletom
•    strahovi od mraka, imaginarnih bića

5 godina

•    postavlja sebi sto
•    organizuje igre sa vršnjacima, preferira igru sa istim polom
•    uključuje se u razgovor sa odraslima
•    može da odloži zadovoljavanje potrebe

6 godina

•    koristi kompletan pribor za hranjenje, pravi sebi sendvič
•    čisti svoje cipele
•    ide samo u komšiluk
•    može mu se poveriti manja suma novca
•    bira omiljenog druga
•    pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci
•    poštuje pravila igre sa vršnjacima
•    prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa i razočarenja
•    situaciju može da sagleda i iz ugla druge osobe
•    realistični strahovi i strahovi od natrpirodnih bića
•    sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti.

Objavljen: 15. jun 2011. godine

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button