fbpx
IgraRazvoj deteta

Prvi pregled logopeda – kada se treba obratiti logopedu

Svako ko je postao roditelj s nestrpljenjem očekuje bebine prve korake i prve reči. Ipak, malo ko zna da je za razvoj govora prevashodno neophodan pravilan psihomotorni, emocionalni i socijalni razvoj deteta. Da li znate kada je vreme za prvi pregled logopeda?

Mnoge roditelje zanima šta preduzeti kada prve reči izostanu, kada se dete ne oglašava ili nema potrebu za komunikacijom? Kada je vreme da potražite stručnu pomoć, na osnovu čega logoped procenjuje trenutno stanje deteta, koliko je važno izabrati dobar logopedski centar, kojoj deci može pomoći logoped? Pregled i konsultacije sa stručnim licem daće vam sigurne smernice i pomoći u budućem pravilnom razvoju vašeg deteta.

Kada je detetu potreban logoped?

 Kada izaberete dobar logopedski centar, stručno lice objasniće vam razvojne norme shodno uzrastu deteta preko kojih će utvrditi da li je razvoj govora pravilan ili se radi o kašnjenju u razvoju. Zbog toga će vas logoped (pregled uključuje i razgovor sa roditeljima) na samom početku pitati: 

 • da li je dete gukalo između 2. i 5. meseca, da li je posle 6. meseca počelo da brblja i oglašava se različitim glasovima i slogovima?
 • da li je između 9. i 18. meseca izgovorilo svoje prve reči: mama, tata  ili imitiralo zvukove iz svoje okoline?
 • okreće li se dete ka izvoru zvuka, da li se odaziva na ime i pokazuje interesovanje za razgovor odraslih?
 • da li koristi gestove, traži nešto pokazujući na predmet ili samo uzima, plače ili odustaje od svojih potreba?
 • da li se dete samo igra i ima osmišljenu igru, ili uključuje druge u i deli svoja interesovanja?
 • da li zadržava pogled na licu osobe koja govori i pogledom ukazuje na svoja interesovanja i potrebe?
 • da li je do druge godine proširilo rečnik i počelo da izgovara jednostavne fraze i proste rečenice?
 • da li je sa 3 godine imalo bar 500 reči u aktivnoj upotebi, a njegov govor vam je bio sasvim razumljiv?
 • razume li naloge i izvršava li ih?
Prvi pregled logopeda
Prvi pregled logopeda – Kada se obratiti logopedu?

Prvi pregled logopeda: Može li logoped pomoći deci koja imaju određene psihomotorne probleme?

Kod dece sa određenim psihomotornim problemima, logoped pregled usmerava na ispitivanje, kako bi se u daljem radu skoncentrisao na otklanjanje uzroka problema.

Logoped obraća posebnu pažnju na decu koja su bila pod riziko faktorom u trudnoći majke, prilikom porođaja ili tokom ranog razvoja. On je zapravo neophodan deo tima, koji prati dete od najranijeg razvoja. Logopedski centar sa odabranim timom stručnjaka na adekvatan način bavi se decom sa:

 • niskim APGAR skorom
 • prevremeno rođenom decom
 • sa sniženim ili povišenim tonusom mišića
 • decom koja su bila u inkubatoru ili imala žuticu
 • koja nisu prošla skrining sluha u porodilištu
 • decom sa organskim oštećenjem poput rascepa nepca
 • decom koja imaju neki genetski sindrom

U ovim situacijama logoped pregled obavlja sa posebnom pažnjom u cilju otkrivanja uzroka i adekvatne pomoći detetu, pa je izbor kada je u pitanju logoped i logopedski centar od presudnog značaja za adekvatan napredak deteta.

Razvoj deteta 12-18 meseci: Intelektualne sposobnosti

Prvi pregled logopeda kod dece starijeg uzrasta

Posle treće godine trebalo da obratite pažnju da li dete pravilno uprotebljava gramatička pravila jezika. Da li razlikuje rod imenica, koristi jedninu i množinu, upotrebljava prideve u govoru, da li samostalno dodaje priloge, predloge i veznike, da li razlikuje glagolska vremena, padeže i zamenice?

Već sa 4 godine deca bi trebalo da razumeju postavljena pitanja i samostalno odgovaraju na njih, recituju kratke pesmice, pamte i prepričavaju zanimljive dnevne događaje i kratke priče. Sa navršenih 5 godina, deca bi već trebalo da imaju pravilan i čist izgovor svih glasova maternjeg jezika (osim glasa R i Lj, čiji se nepravilan izgovor toleriše još 6 meseci).  Sa vežbama za pravilan izgovor glasova Č,DŽ,Š,Ž,S,Z,C kao i Ć,Đ, treba početi oko četvrte godine. Izuzetno je važno pravovremeno raditi na pravilnoj artikulaciji da se ne bi stekla loša govorna navika. 

Prvi pregled logopeda
Prvi pregled logopeda

Pred upis u školu logoped pregled usmerava na sledeće: drži li dete pravilno olovku, prepoznaje li bar nekoliko slova, ume li da napiše svoje ime, razlikuje li prvi i poslednji glas u reči, prepoznaje li rimu i slogove. I u ovom uzrastu logopedski centar može mnogo da učini za pravilan razvoj govora deteta, ali znajte da što duže dete nepravilno izgovara određeni glas to je njegova korekcija manje podložna promeni i tretman duže traje.

 Kako logoped može da pomogne?

Ako sumnjate na određena odstupanja u vezi govorno-jezičkog razvoja deteta, ovo je vreme kada se treba obratiti logopedu. Najbolje je da potražite stručni savet logopeda. Jedino vam logoped može dati sve potrebne odgovore, uraditi testove za određeni uzrast i utvrditi govorno-jezički status deteta ili vas uputiti  na specijalističke preglede.

Logopedski centar, sa svojim stručnim osobljem i proverenim metodama pregleda i vežbi, jedina je pomoć ako vaše dete ima govorno-jezičkih problema i zato ne čekajte, već zakažite pregled što pre.

Marija Ranisav, logoped

Edukativni centar “Prve reči”

Stručni saradnik portala Demetra

Sva pitanja joj možete postaviti na: logoped@demetra.rs

Dosadašnja pitanja i odgovore naših čitalaca možete pročitati ovde: Pitajte logopeda

Tekst “Prvi pregled logopeda” objavljen je u jun 2017. godine, ažuriran: februar 2024. godine

Photo by Bess HamitiAlexander Dummer from Pexels

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button