fbpx
Zatrudnjivanje

Ovarijalni ciklus

Ovarijalni ciklus – Reproduktivna sposobnost kod žena ogleda se u cikličnoj aktivnosti koja uslovljava rast i razvoj dominantnog folikula. Uobičajeno je da jajnici produkuju jedan dominantni folikul koji rezultira u pojedinačnoj ovulaciji tokom jednog menstrualnog ciklusa.

Dominantni folikul je odgovoran za produkciju estradiola tokom folikularne faze menstrualnog ciklusa, a nakon ovulacije on se transformiše u žuto telo koje luči progesteron tokom lutealne faze ciklusa.

Uloga estradiola i progesterona u procesu reprodukcije odnosi se na pripremu materice za implantaciju embriona. Ovarijalni ciklus se može podeliti u 3 etape ili faze: folikularnu, fazu ovulaciju i lutealnu fazu.

folikuli jajnika faze

Ovarijalni ciklus – faze

Ovarijalni ciklus: Folikularna faza

Folikularna faza je faza rasta i razvoja folikula koja traje oko 14 dana. Regresijom žutog tela iz prethodnog ciklusa i padom koncetracije progesterona i estradiola dolazi do pojave menstrualnog krvarenja a sa padom nivoa estradiola podstiče se sekrecija FSH. Ovaj proces podstiče formiranje grupe antralnih folikula za novi menstrualni ciklus.

Međutim sam proces folikulogeneze je složen i obuhvata dugi period pre formiranja spomenute grupe folikula za novi menstrualni ciklus.

Folikulogeneza je dug proces koji od nastanka primordijalnog folikula do razvoja u preovulatorni stadijum traje skoro 12 meseci. Folikulogeneza se može podeliti u dve faze:

  • preantralna (gonadotropin nezavisna) i
  • antralna (gonadotropin zavisna).

Preantralna faza karakteriše se rastom i diferencijacijom oocita i kontrolisana je lokalnom produkcija faktora rasta putem autokrinih i parakrinih faktora. Antralna faza je regulisana putem FSH, LH i faktora rasta koji stimulišu proliferaciju ćelija i moduliraju aktivnost gonadotropina. U antralnom folikulu razlikujemo oocitu, zona pellucidu, granuloza ćelije, bazalnu membranu, teka eksternu i teka internu.

Sam početak folikularne faze je praćen rastom FSH, dok od sredine folikularne faze dolazi do povećana receptora za LH. U preovulatornoj fazi (10-14 dana) beleži se rast estradiola, dolazeći do preoculatornog skoka, smanjuči koncentraciju FSH, a dolazi do povećanja LH do ovulatornog skoka. Opadanje FSH smanjuje se sposobnost rasta manje diferenciranih folikula te se uočava pojava atrezije manjih folikula.

ovulacija i progesteron

Ovarijalni ciklus: Ovulacijska faza

Visoke vrednosti gonadotropina se uočavaju 24-36 h pre ovulacije, gde se potom uočava pad usled smanjena količine estradiola uslovljenog morfološkim promenama u folikulu koji lutenizira I prelazi na dominantnu proizvodnju progesterona.

Ovulacija je fenomen koji traje kratko (60 do 90 sekundi).

Ovulacija označava prskanje zrelog folikula i odigrava se 36h sati posle LH skoka. Prskanje folikula nastaje usled metaboličkih promena u zidu fokikula, povećanog intrafolikularnog pritiska, dejstva proteolitičkih enzima i delovanjanjem prostangladina i kateholamina.

Ovarijalni ciklus: Lutealna faza

Nakon prskanja folikula granuloza ćelije postaju vakualizovane i u njima se nakuplja žuti pigment lutein. Prsnuti folikul kolabira i postaje naboran dok se šupljuna ispunjava krvnim koagulomom. Pravilno formiran korpus luteum (žuto telo) luči sve tri vrste steroidnih hormona: androgene, estrogene i gestagene hormone.

cista zutog tela

Nakon ovulacije žuto telo pod dejstvom LH proizvodi sve više progesterona. Progesteron dejstvuje tako što inhibira rast novih folikula. Pravilno funkcionisanje žutog tela zavisi od prethodnog razvojnog puta folikula, jer niske vrednosti FSH I estradiola dovode do manjeg broja granuloza ćelija i receptora za LH, čime se umanjuje sposobnost pravilnog funkcionisanja korpus luteuma.

Pored toga žuto telo luči i inhibin A, koji dodatno inhibira FSH, na ovaj način se sprečava nova folikulogeneza. Maksimalna funkcija žutog tela beleži se između 9 i 11 dana. Ukoliko ne dođe do trudnoće, žuto telo ima životni vek 14 dana. Histološki degenerisano žuto telo predstavlja corpus albicans. Pročitajte: Žuto telo (corpus luteum) – Šta je cista žutog tela i defekt žutog tela?

Ovarijalni ciklus
Photo by Yair Mejía on Unsplash

Literatura:

  1. Ginekologija, Đurđević S., Medicinski fakultet u Novom Sadu
  2. Fertilizacija I embriogeneza, Lalošević D., ART-REM

Objavljen: 20. jun 2012. godine, ažuriran: 8. januar 2024. godine

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button