fbpx
Vantelesna oplodnja

Nemam partnera – Da li uprkos tome mogu na vantelesnu u Grčku?

Mnogo žena u današnje vreme iz raznih razloga ne uspeva da pronađe partnera sa kojim će zasnovati porodicu. Neke žene se donele svesnu odluku da ne stupe u brak, ali ipak žele same da se ostvare u ulozi majke. Neke su nakon neuspelih emotivnih veza rešile da same pokušaju da se ostvare u ulozi majke. 

Razvoj medicine i tehnika asistirane reprodukcije pružaju realnu mogućnost ženama da ostvare to pravo i želju, uz visoki procenat uspešnosti.

Tretmani asistirane reprodukcije uz doniranu spermu

Tretmani asistirane reprodukcije koji im to mogu omogućiti uz korišćenje donirane sperme su sledeći:

·  Inseminacija (IUI)

·       In vitro fertilizacija (sa sopstvenim jajnim ćelijama)

·       Donacija embriona (uz korišćenje doniranih jajnih ćelija i donirane sperme)

Svaki od ovih tretmana se razlikuje u mnogo čemu: u samom procesu, ceni, procentima uspešnosti. Dalje, nisu svi tretmani primenjivi u svim slučajevima i potrebno je proceniti koji je odgovarajući za svaku ženu ponaosob, te izbor treba napraviti na osnovu individualne anamneze žene. Ovakav pristup pruža nam najviše moguće šanse za pozitivan ishod.

Mi u klinici Newlife IVF u Solunu sarađujemo sa renomiranim međunarodnim bankama sperme i od njih nabavljamo uzorke sperme. Ove banke sperme ispunjavaju sve neophodne kriterijume koje definišu evropski i grčki zakonski okviri. Svi donori se detaljno testiraju, uzorci sperme se zamrzavaju (krioprezerviraju) i nisu dostupni za koršićenje još najmanje 6 meseci jer se u tom periodu ponovo testiraju kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da ne postoji prisustvo infekcije i da nije došlo do razvoja novih infektivnih bolesti u samom trenutku donacije sperme.

Kako mogu na vantelesnu u Grčku: Donacije su anonimne, a potreban je i notarski akt

Neophodno je da istaknemo dve veoma bitne stavke koje se tiču gore navedenih tretmana, a koji su dostupni ženama bez partnera u Grčkoj:

·       Sve donacije reproduktivnih ćelija (i sperme i jajnih ćelija) su u skladu sa zakonom anonimne. To znači da, iako donore možete izabrati na osnovu krvne grupe i fizičkih karakteristika, njihovi identifikacioni podaci ne mogu biti otkriveni.

·       Kako bi se bilo koji od ovih tretmana sproveo, grčki zakon nalaže da žene bez partnera potpišu notarki akt u prisustvu notara i zvaničnog prevodioca, kojim izjavljuju da se podvrgavaju vantelesnoj oplodnji same, te na taj način žele da dobiju dete. Potpisivanje notarskog akta možemo organizovati u klinici. Naši koordinatori blagovremeno obaveštavaju pacijente o njihovim pravnim i finansijskim obavezama, kao i ostalim bitnim aspektima organizacije samog tretmana.

da li mogu na vantelesnu u grčku
Kako mogu na vantelesnu u Grčku?

Kao i uvek, tu smo da svojim znanjem i stručnošću pomognemo pojedincima i parovima u  borbi za potomstvo i sudelujemo u ostvarenju sna.

Ukoliko ste žena bez partnera i razmišljate da se ostvarite u ulozi majke, a niste sigurni da li je to moguće, možete kontaktirati Newlife IVF Greece kliniku u Solunu i dobiti više informacija o celom postupku. Uz njihovu pomoć vaš životni san može postati stvarnost.

Tekst “Nemam partnera – Da li uprkos tome mogu na vantelesnu u Grčku?napisan u saradnji sa Dr sci. med. Atanasios Pantelis , ginekolog-akušer, specijalista za reproduktivnu medicinu u klinici Newlife IVF Greece.

Pročitajte: Kako vantelesna oplodnja izgleda u klinici Newlife IVF Greece

Related Articles

Back to top button