fbpx
Razvoj deteta

Levoruki i desnoruki

U svetu je samo oko 10% ljudi su levoruki. Postoje i ljudi koji favorizuju različite ruke za određene zadatke, ali i oni koje obe ruke koriste podjednako. U pojedinim azijskim zemljama poput Japana i Kine procenat levorukih osoba je mnogo manji nego u Americi i Evropi.

Koje su razlike između levorukih i desnorukih?

Desnoruki ljudi su uvek bili prisutni u mnogo većem broju nego levoruki. To znamo po merenju kostiju kod skeleta koje su arheolozi nalazili, a zatim merili tadašnje oružje i oruđe koje su koristili. Odavno je poznato da je sklonost ka određenoj strani genetski određena, ali tek 2019. godine je utvrđena razlika između DNK kod levorukih i desnorukih osoba.

Već u trećem mesecu trudnoće fetus počinje da pokreće ruke. Do početka drugog tromesečja, beba će u stomaku preferirati da sisa palac jedne ruke. Stoga stručnjaci smatraju da će ruka koju će beba preferirati biti određena pre rođenja.

Roditelji dece dve do tri godine verovatno neće moći jasno da utvrde koju će ruku dete koristiti. Deca tek između 2. i 3. godine pokazuju sklonost ka preferiranju jedne ruke. Do tada su mahom skloni da predmete premeštaju iz jedne u drugu ruku.

levoruki ili desnoruki

Šta je ambidekstrija?

Ambidekstrija je pojava sposobnosti da pojedini ljudi podjednako koriste obe strane svog tela, a pre svega ruke. Ova pojava može biti urođena ili stečena. Na svetu ima oko 1% ljudi koji imaju ovu sposobnost. Smatra se da je kod retkih ova sposobnost urođena, a da su je mnogi levoruki ljudi stekli zbog toga što je većina alata namenjena za desnoruke ljude. Postoje različiti nivoi ambidekstrije, ali je retkost da ona bude podjednaka. Jedna strudija je pokazala a deca koja podjenako koriste obe ruke ili koriste naizmenično jednu i drugu imaju veću verovatnoću da se pojave problemi sa govorom, mentalnim zdravljem ili učenjem, ali se još uvek ne zna tačan razlog tome.

Mešovita dominatna ruka

Istraživanja su pokazala da učenici osnovnih škola koji menjaju ruke mogu imati veću sklonost ka ADHD, pa čak i sklonost ka disleksiji. Ovo se odnosi samo na decu koja nemaju dominantnu ruku, ne i na one koji su dosledno levoruki.

prirodan izgled sa sminkom
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Da li su levoruka deca superiornija od desnorukih?

Desna strana mozga kontroliše mišiće na levoj strani tela, a u velikoj meri pokreće sposobnosti za muziku i osećaj za prostor. Ovo je razlog zbog kog su levoruke osobe često veoma uspešni umetnici, arhitekte i često imaju veoma lep rukopis. Prema nekim strudijama ova deca su često posebno nadarena, ali postoje i studije koje to dematuju. Ostaje nam da čekamo nova istraživanja.

Postoji dokazana veza između levorukih ljudi i pojave mentalnih stanja poput čestih promena raspoloženja, nemira, halucijancija, šizofrenije i anksioznosti. Ova mentalna stanja nisu pravilo, ali se mogu javiti.

Koliko je komplikovanije biti levoruk?

Obzirom na to da je samo desetina Evropljana i Amerikanaca levoruko, normalno je i da se proizvodi pretežno prave za desnoruke osobe. Levoruki ljudi teže uče da seku makazama, ali i da koriste kuhinjiski i kancelarijski pribor. Vrlo verovatno da kuhinjski nož koji kupite ima sečivo naoštreno tako da ga lakše koristi osoba sa dominantnom desnom rukom.

Stariji ljudi pokazuju sklonost ka tome da koriste ruku koju su tokom života manje koristili, odnosno onu koja nije bila dominatna.

Levoruke osobe kroz istoriju

Tokom srednjeg veka, u pojedinim delovima sveta, smatralo se da je đavo levoruk. U Americi su početkom 20. veka lekari i nastavnici smatrali da su levoruke osobe sklonije mentalnim poremećajima, pa su vršili pritisak da deca koriste desnu ruku. Slično je bilo i na području Balkana, gde se i danas u pojedinim ruralnim područjima levorukost smatra sramotom i na decu se vrši pritisak da koriste isključivo desnu ruku.

Poznate levoruke osobe
levoruki

Zavidan broj poznatih osoba ima dominantnu levu ruku. Među njima su: Tom Kruz, Pol Mekartni, Opra Vinfri, Bil Gejts, princ Vilijem i njegov otac Čarls, kao i nekoliko bivših predsedika SAD-a: Džordž Buš, Bil Klinton, Ronald Regan i Barak Obama.

Pročitajte: Podjednako korišćenje obe strane tela kod dece

Objavljen: 1. mart 2021. godine, ažuriran: 24. januar 2024. godine

Literatura:

  1. NIH: Mirror writing: neurological reflections on an unusual phenomenon – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16963501, septembar 2006. godine
  2. Faculty of Washington: One brain or two? – https://faculty.washington.edu/chudler/split.html
  3. NCBI: The Prevalence of Left-Handedness Is Higher Among Individuals With Developmental Coordination Disorder Than in the General Population – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6200842, oktobar 2018. godine
  4. WebMD: Left-Handed vs. Right-Handed – https://www.webmd.com/brain/ss/slideshow-left-handed-vs-right, oktobar 2019. godine
  5. Wikipedia: Ambidekstrija – https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0, novembar 2018. godine
  6. ScienceDaily: Mixed-handed children more likely to have mental health, language and scholastic problems, study finds – https://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100125094511.htm, januar 2010. godine

Image by athree23 from Pixabay

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button