fbpx
Škola

Kako izgleda testiranje za školu i šta deca treba da znaju pre škole

Upis u školu – Šta sve dete treba da zna do polaska u prvi razred?

Roditelji se često pitaju kako izgleda testiranje za školu i šta deca treba da znaju pre škole. Nekada se bez razloga brinu kako će proći sam upis, odnosno testiranje i stvaraju tenziju i detetu.

Testiranje pred polazak u školu

Testiranje služi za procenu stepena spremnosti deteta za školu, kao i upoznavanje deteta kako bi se utvrdio najbolji način za rad svakog deteta i postizanje najboljih rezultata.
Rezultati testa nam pokazuju nivo psihofizičke razvijenosti svakog testiranog deteta, tako da se na osnovu njih mogu formirati ujednačene grupe u svim razredima. 

Testiranje u samoj školi obavljaju pedagog i psiholog.

Kako izgleda testiranje za školu pri upis u prvi razred?

 • Dok se uzimaju opšti podaci od roditelja, dete dobija papir na kome treba po slobodnoj volji da nacrta nešto.
 • Zatim dete imenuje predmet sa slike.
 • Objašnjava tačkice koje obrazuju neki predmet.
 • Priča u slici ili više slika na osnovu kojih deca treba da smisle i ispričaju priču na način kako su je razumeli.
 • Prepoznavanje oblika, veličine, boje. Ovde se posmatra klasifikacija predmeta po nekom kriterijumu. Na primer, uzmi sve sto je žuto ili poređaj ove krugove po veličini.
 • Prostorna orjentacija – deca bi trebala u ovom periodu da znaju šta je ispred njih, šta iza, ispod… Takođe da iste odnose prepoznaju na papiru odnosno slici.                    

Pre nego što dođete na testiranje pred polazak u školu koje je zakazano u samoj školi, potrebno je obaviti kompletan sistematski pregled u pripadajućem domu zdravlja i primiti preostale vakcine. Deca obavljaju pregled kod fizijatra, stomatologa, logopeda, oftamologa, otorinolaringologa i lekara opšte prakse.

kalendar razvoja deteta
Photo by Kristin Brown on Unsplash

Kod logopeda pred upis u prvi razred

Šta okvirno deca treba da znaju pre škole?

Grafomotorika
 • Dete bi trebalo do ovog perioda da pravilno drži olovku.      
 • Pri proceni crteža se gleda da li ima dovoljno detalja.Takođe i samo povlačenje linija, da li može da isprati linije u svim pravcima, da li može da precrta zadate figure i slično.
Govorno-jezički razvoj
 • Procena govorno-jezičkih sposobnosti se vrši pomoću nekoliko testova i samim razgovorom sa detetom.
 • Obavezno se radi ARTIKULACIONI test kojim procenjujemo način na koji dete izgovara glasove srpskog jezika.

Deca bi u ovom periodu do polaska u školu trebala da izgovaraju pravilno sve glasove srpskog jezika. Ona koja ne izgovaraju trebala bi da budu uključena u logopedski tretman.

 • Dešava se da glasove koje ne izgovaraju pogrešno i pišu ili ih menjaju sa dr. glasom prilikom pisanja. Zato je neophodno da se ispravi izgovor tih glasova.
 • Deca bi trebalo da znaju koje je prvo slovo u reči, a koje poslednje.
 • Zatim da podele date reči na slogove: ma-ma, Pe-tar…
 • Koji su glasovi u reči: sto, puž, kuća… (analiza glasova)
 • Koje glasove čuje kada kaže samo:  M-A-M-A , P-A-S… (sinteza glasova)
 • Da napišu slova koja znaju… Neka deca pišu kao u ogledalu ili pak imaju pogrešan smer pisanja određenih glasova odozdo na gore. Te i slične greške bi trebalo da savladaju u prvom razredu.
 • Antonimi – Šta je suprotno od hladno, zdravlje, lepo…?
 • Test slika na osnovu kojih dete treba da ispriča priču i da poređa date slike po tačnom rasporedu. Prati se način sastavljanja rečenice, da li su proste, proširene, da li su gramatički ispravne, sa koliko detalja je dete obogatilo priču…

Na osnovu dobijenih podataka dobićete savet da li je vašem detetu potrebna dodatna priprema za školu i da li treba da bude uključeno u logopedski tretman.

Marija Ranisav, logoped

Logopedski centar “Prve reči”

Upis u prvi razred - kako izgleda testiranje za upis u školu
Upis u prvi razred

 

kako izgleda testiranje za upis u školu
Šta deca treba da znaju pre škole?

 

Marija Ranisav je stručni saradnik portala Demetra. Sva pitanja vezano za razvoj govora vašeg deteta možete joj poslati na: logoped@demetra.rs i odgovor će biti objavljen u što kraćem roku. 

Preuzmite i odštampajte vežbe za izgovor slova R – KLIK!

Save

Save

Save

Related Articles

Back to top button