fbpx
Kalendar razvoja deteta

Govorne sposobnosti deteta prema uzrastima

Govorne sposobnosti bebe se razvijaju od njenog rođenja. Pre nego što nauče da govore svojim maternjim jezikom, bebe brbljaju i guguču. Ovaj prvi govor beba je sličan širom sveta.

Prve reči bebe se javljaju nešto kasnije, a ključne godine za razvoj govora su prve tri godine života kada se mozak ubrzano razvija. (Izvor: WebMD)

Razvoj govora deteta će dosta zavisiti od vaše veštine govora, kao i od toga koliko ćete lično sa detetom vežbati njegov razvoj govora.

Sam početak bebinog govora se ogleda u grimasama, plaču i migoljenju kako bi izrazila emocije tokom prvih dana života. Ona će tada već osećati niz emocija i fizičkih potreba, kao štu su glad, toplota, strah, frustracija i prestimulisanost. Roditelji uče da slušaju i tumače bebin plač.
Kada će beba početi da izgovara prave reči, zavisi od bebe do bebe, ali ako beba ne bude napredovala okvirno u skladu sa datim smernicama razgovarajte sa pedijatrom i obratite se logopedu.

Razvoj govora 2 godine
Govorne sposobnosti deteta

Kako se razvijaju govorne sposobnosti kod deteta?

Govorne sposobnosti u prvoj godini

Razvoj govora 0-1 mesec

•    povremeno se oglašava grlenim glasovima

Razvoj govora 1-2 meseca

•    oglašava se samoglasnicima

Razvoj govora 2-3 meseca

•    guče izmenjujući samoglasnike i suglasnike

Razvoj govora 3 meseca

•    prvo udvajanje slogova
•    lančano rrr

Razvoj govora 4 meseca

•    na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem

Razvoj govora 5 meseci

•    vokalizuje dva ili više glasova

Razvoj govora 6 meseci

•    modulira glas tonovima kao da peva
•    modulira glas u jačini, visini i dužini

Razvoj govora 7 meseci

•    izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona

Razvoj govora 9 meseci

•    “brblja” jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)
•    razume jednu reč

Razvoj govora 10 meseci

•    razume nekoliko reči
•    na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu
•    sluša i imitira zvukove iz okoline
•    imitira nekoliko glasova

Razvoj govora 10-12 meseci

•    zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa)

Razvoj govora 12 meseci

•    izvršava jednostavne naloge: “dođi”, “nemoj”.

Razvoj govora od druge do šest godina

Razvoj govora 15 meseci

•    glasom izrazava želje
•    razume da poznate stvari i osobe imaju svoja imena

Razvoj govora 15-18 meseci

•    rečenica od jedne reči ili reč i gest

Razvoj govora 16 meseci

•    koristi 6 reči
•    imenuje jedan predmet na zahtev

Razvoj govora 17 meseci

•    fraza od dve reči tipa imenice (“mama lopta”)

Razvoj govora 18 meseci

•    spaja imenicu i glagol (“mama daj”)

Razvoj govora 19 meseci

•    zna više fraza od dve reči tipa imenica glagol

Razvoj govora 20 meseci

•    prepoznaje osam do dvanaest slika

Razvoj govora 21 mesec

•    traži rečima da jede i pije
•    izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti (odnesi, zatvori)

Razvoj govora 22 meseci

•    koristi imenice, glagole i prideve

govorne sposobnosti
Razvoj govora 22-24 meseci

•    zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči

Razvoj govora 24 meseca

•    odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (čija je ovo mama?)
•    izgovara svoje ime na zahtev
•    upotrebljava 200-250 reči

Razvoj govora 26 meseci

•    govori o sebi u trećem licu

Razvoj govora 27 meseci

•    završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice

Razvoj govora 30 meseci

•    razume 3 predloga (na, u, pored)
•    recituje kraće pesmice
•    razume pitanja “Šta leti, skače, pliva…”, “Šta radiš sa ovim?”

Razvoj govora 36 meseci

•    upotrebljava zamenice i množinu
•    koristi zamenicu “Ja”
•    traži da mu se pričaju omiljene priče
•    priča doživljaje
•    stalno postavlja pitanja: Ko?, Šta?
•    upotrebljava 600-800 reči

Razvoj govora 3-4 godine

•    verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama
•    opisuje radnje na slici
•    dugi monolozi
•    rečenica potpuna, govor razumljiv
•    stalno postavlja pitanja
•    broji do 4 mehanički
•    upotrebljava 1200-1500 reči

Razvoj govora 4-5 godina

Govorne sposobnosti
Govorne sposobnosti

•    upotrebljava 1800-2000 reči
•    prepričava kratke priče
•    razume predlog iza, ispred
•    samo priča priču po slikama
•    prepoznaje nekoliko slova azbuke
•    odgovara na jednostavna pitanja “Šta je to i od čega je napravljeno?”
•    postavlja pitanja: Kada? Zašto? Kako?

Razvoj govora 6 godina

•    govori korektno i jasno
•    artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, LJ i NJ)
•    prepričava priču nakon što je čuje
•    piše i čita vlastito ime
•    pita za značenje reči
•    razume predlog “u sredini”
•    upotrebljava 2500-3000 reči

Pročitajte i:

Tamara Petkovic

Tamara Petković je osnivačica i glavna urednica portala Demetra, preduzetnica i mama troje dece sa previše interesovanja i premalo vremena za sve što želi.

Related Articles

Back to top button