fbpx
Pregledi u trudnoći

Fetalna magnetna rezonanca

Zašto se radi magnetna rezonanca tokom trudnoće

Ultrazvuk je prioritetan izbor dijagnostike u proceni fetusa i otkrivanju fetalnih strukturnih abnormalnosti, ali je pokazao nekoliko nedostataka u određenim slučajevima. Ponekad, dodatne slike su potrebne kako bi se razjasnio ultrazvučni nalaz. U takvim slučajevima, fetalna magnetna rezonanca (MRI) može da pruži korisne informacije koje ultrazvuk ne može da osigura za izradu terapijskog plana.

magnetna rezonanca fetus 1

Fetalna MRI je posebna dijagnostika pomoću koje se iznutra snima vaše telo, a bez upotrebe X-zraka. Radio talasi, magnet i računar se koriste za stvaranje 2-D ili 3-D slike vašeg tela i vaše bebe.

Fetalna MRI se koristi za procenu nekih fetalnih abnormalnosti, kao što su potpuni ili delimični ACC, malformacija moždanih komora, obostrana stenoza bubrežnih kanala ili njihov nedostatak i urođene kile dijafragme.

MRI skener je velika mašina sa rupom u sredini, nalik prstenu. Tokom MRI snimanja, ležite na leđima na kliznom stolu. Sto će povući noge prve u skener, koji je kao tunel otvoren na oba kraja.

Po dosadašnjim saznanjima, MRI nije opasan za fetus. Ipak, MRI se preporučuje samo ako lekar veruje da će pružiti dodatne informacije koje će pomoći da vi i vaša beba dobijete bolju negu. Budući da uticaj korišćenja fetalne MRI na fetalnu organogenezu nije u potpunosti poznat, obično se primenjuje nakon 2. tromesečja. Prenatalno snimanje MRI je indikovano kada su druge nejonizirajuće metode neadekvatne ili kada će MRI pregled pružiti važne informacije koje bi inače zahtevale upotrebu jonizujućeg zračenja. Što se tiče intravenskih kontrasta, budući da nema dokazanog nivoa sigurnosti, njihova upotreba je zabranjena.Save,

Objavljen: 13. januar 2012. godine

Save

Related Articles

Back to top button