fbpx
NeplodnostPre trudnoćeVantelesna oplodnja

Azoospermija: Šta kada nema spermatozoida u ejakulatu

Azoospermija je stanje koje se ogleda u tome da testisi ne proizvode spermatozoide ili je moguca produkcija ali usled prepreke u semevodima, spermatozoidi ne dospevaju u ejakulat I pri mikroskopskoj analizi ejakulata se ne uocavaju.

Svesni smo toga da je muški infertilitet u porastu i da su nalazi spermograma sve lošiji. Ove godine “European fertility week” bila je sa naglaskom na muški infertilitet kao i to da je on rešiv. Bitno ga je što pre  dijagnostifikovati i krenuti sa odgovarajućim lečenjem i terapijom. Pušenje, alkohol, gojaznost, mobilni telefoni, plastika, ishrana koja je puna herbicidima i pesticidima, fizička neaktivnost,  sve to u velikoj meri menja hormonski status i utiče na nepravilno odvijanje procesa spermatogeneze.

Analize koje se rade pre uspostavljanje dijagnoze: laboratorijski nalazi (FSH, LH, prolaktin, testosteron i ostali androgeni, inhibin B i po potrebi hormoni štitne i nadbubrežne žležde), biohemija ejakulata  ( parametri koji se prate: frakcija izoenzima LDH x, limunska kiselina, kisela fosfataza, cink i fruktoza), klinički pregled, analizu spermograma, genetičke analize i ultrazvuk testisa. Potrebno je da se spermogram više puta ponovi. Nakon svih analiza, odgovarajuću dijagnozu može dati samo kvalifikovani urolog. Muškarci sa dijagnozom azoospermije, koji imaju zamrznut semeni materijal mogu ići na vantelesnu oplodnju, gde troškove pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje.

demetra 12

Azoospermija – vrste

Dijagnoza azoospermije, može biti : opstruktivna (ekstretorna) azoospermija ili neopstruktivna (sekretorna) azospermija.

Opstruktivna azoospermija je kada dolazi do opstrukcije (prepreke) u semevodima (vas deferens), pa spermatozoidi ne dospevaju u ejakulat. U ovom slučaju imamo normalne vrednosti FSH i inhibina, dok je kod neopstruktivne povišen FSH a inhibin smanjen. Cilj kod opstruktivne azoospemije naći mesto prekida i hirurškim putem to rešiti. Zato se pod mikroskopom oni ne uočavaju. Uzroci mogu biti urodjeni i stečeni. Urođeni su uglavnom ditrofični i kongenitalni, dok stečeni nastaju usled inflamacija ili određenih trauma (povreda).

Kongenitalne promene se dešavaju tokom rane organogeneze, najčešće na prelazu  izmedju epididimisa i vas deferensa kao i izmedju testisa i epidimimisa. Uzročnik su oko 40-50 %, pacijenata sa dijagnozom azoospermije.

Distrofične promene nastaju uglavnom usled mikrocisti koji su embrionalnog porekla, gde usled ovih mikrocisti dolazi do opstrukcije. Svega oko 5% pacijenata ima dijagnozu azoopsermije usled distrofične promene.

Inflamatorna infekcija može biti specifična i nespecifična. Smatra se da nespecifična ima bolju prognozu lečenja. Ranije je inflamacija bila jedan od glavnih uzroka azoospermije, danas oko 20%, jer tada antibiotici nisu bili dostupni.

Traume nastaju usled egzogenih faktora usled sportske, saobraćajne ili ratne povrede skrotuma, gde dolazi do razvoja hematoma i sekundarnih promena epididimisa. Takodje može nastati i usled posledice hirurgije kanala vas deferensa kod dece. Takodje traume se javljaju i usled vazektomije i deferentno- vezikulografije.

demetra 13

Neopstruktivna azospermija razvija se usled disfunckije testisa, gde se skoro uopšte ili samo malo  proizvode spermatozoidi. Dobra stvar je što je očuvana prohodnost vas deferensa i potpuna ili delimična fukcionalnost  testisa. Da bi se otkrilo u kom stadijumu je poremećen rad testisa, radi se biopsija testisa da bi se videlo da li je moguće pokrenuti proces spermatogeneze. Uzroci mogu biti usled genetičkih (urođenih) faktora, ali takođe i stečeni usled varikocele, epidimititisa, hemoterapije…Ovde se radi biopsija testisa, i ti retki pronađeni spermatozoidi se koriste za ICSI metodu (intracitoplazmatsko injektiranje spermatozoida).

Hirurško lečenje kreće krajem prošlog veka. Vreme je bilo potrebno da bi se razvile tehnike,  koje se danas primenjuju. Pored njega koristi se i konzervativno lečenje za stimulisanje spermatogeneze, bilo hormonima, bilo nekim injekcijama za eliminaciju infekcije. Uspeh u lečenju zavisi od prirode bolesti, cilj da se ona ukloni. Icsi metoda se koristi za pacijente sa azoospermijom, ako nije nađen ni jedan spermatozoid kod neopstruktivne azoospermije, nudi se pacijentima šansa za ostvarivanja potomstva donatorskom spermom.

Azoospermija i hirurške metode koje se koriste :

azoospermija
  1. TESA (Testicular sperm aspiration) uzima se iglom aspirat, koji se analizira u laboratoriji, gde ako su pronađeni spermatozoidi, koriste se za oplodnju. Ovde nemamo deo aspirata koji se koristi za histopatologiju.
  2. TESE (Testicular sperm extraction) uzima se deo tkiva, od toga se deo tkiva  zamrzava, a deo šalje na histopatologiju. Gde se nakon histopatologije, može reći sa sigurnošću da li u određenom tkivu ima spermatozoida a ako ne, onda do kog stepena muške polne ćelije sazrevaju. Kod muškaraca kod kojih nemaju uopšte spermatozoide, mogu se koristiti spermatide.
  3. MicroTESE uzima se deo tkiva, od toga se deo  zamrzava a deo se šalje na histopatologiju. Ovde je veća šansa da će se naći spermatozoidi od klasične metode TESE, jer se koriste uveličanja za pronalazak tkiva testisa sa širim kanalima. Ova metoda se najčešće koristi kod pacijenata kod kojih je u pitanju neopstruktivna azospermija.
  4. MESA (Microsurgical Epidimymal Sperm Extraction) gde se pravi mali rez, kroz koji se uvede punkcijska igla koja uvlači aspirat. Aspirat se odmah šalje na proveru u embriološku laboratoriju.
  5. PESA (Percutaneos Epidimymal Sperm Extraction) gde se punkcijskom iglom uvlači aspirat direktno preko kože skrotuma. Znatno se češće koristi od MESA. Poslednje dve metode se koriste kod pacijenata kod kojih je u pitanju opstruktivna azoospermija.

Pročitajte: Muški infertilitet i spermogram

Autor: Tamara Živić, klinički embriolog objavljen avgust 2022. godine

Literatura:

  1. Infertilitet muskaraca, Medicinski fakultet u Novom Sadu
  2. PubMed :Review of Azoospermia
  3. PubMed : Microdissection TESE versus conventional TESE for men with nonobstructive azospermia undergoing sperm retrieval
  4. Sansa za roditeljstvo, Azospermija je retko izleciva, ali je cesto resiva
  5. Shukan hospital IVF centre, Difference between TESA, TESE, MESA, PESA?

Related Articles

Back to top button