fbpx
Novorođenče

Apgar skor: Šta znači bebina ocena od 0 do 10 na rođenju?

Apgar skor je bebina ocena odmah nakon rođenja i, ako se pravilno primenjuje, predstavlja standardizovanu procenu novorođenčeta. Medicinski stručnjaci ga koriste za brzu procenu ukupnog stanja novorođenčeta, a niska ocena može ukazivati da im je potrebna posebna nega ili dodatna pomoć pri disanju.

Dr Virdžinija Apgar je kreirala ovaj sistem 1952. godine i koristila je svoje ime kao mnemoniku za svaku od pet kategorija koje se ocenjuju kod novorođenčeta. Od tada se ovaj sistem koristi pri procenima novorođenčeta u prvim minutima života.

Roditelji nekada brinu oko toga kakva je bebina ocena na rođenju, ali treba da znaju da postoji mnogo procena koje će lekari koristiti, a da je ovo samo brz način da se reaguje u samom startu nakon bebinog rođenja.

Apgar test je mehanizam za beleženje prelaza fetusa u novorođenče i rezultati pokazuju stanje bebe u tom trenutku (zadovoljavajuće, moguć neželjeni neurološki ishod, individualni mortalitet…). Na ocenu utiču mnogi faktori kao što su gestacijska starost, lekovi, neurološka stanja i drugo.

da li ću isto voleti drugo dete

Šta je ocena novorođenčeta?

Apgar test ili  skor je zbir ocena koje se sprovode na prvom pregledu novorođenčeta u prvoj i 5. minuti po rođenju bebe.

Apgar sistem bodovanja je podeljen u pet kategorija i najviša moguća bebina ocena na rođenju je 10. Međutim, beba retko dobija 10 u prvih nekoliko trenutaka života zbog toga što većina ima modre šake i stopala.

Kako se daje ocena na rođenju bebe?

Lekar proverava boju kože (Appearance), srčanu radnju (Pulse), refleksni nadražaj (Grimace), mišićni tonus (Activity) i disanje (Respiration). Za sve navedeno se dobija ocena od 0 do 2. Smatra se da je beba sa ukupnim zbirom preko 7 dobro. Za bebe sa zbirom između 5 i 7 će verovatno trebati reanimacija (pročišćavanje disajnih puteva i davanje kiseonika) zbog umerene hipoksije (smanjenog dotoka kiseonika), a ozbiljne mere reanimacije se sprovode kod bebe sa ocenom 4 i ispod 4.

Test se ponavlja u 5. minutu po rođenju, a može i u 10. i 30. minutu.

apgar skor

Apgar test – tabela ocena

Boja kože

 • 0 – bleda ili modra
 • 1 – koža na telu ružičasta, udovi modri
 • 2 – ružičasta u celini
Puls
 • 0 – nije primetan
 • 1 – ispod 100 otkucaja u minuti
 • 2 – preko 100 otkicaja u minuti
Refleksni nadražaj
 • 0 – nema odgovora na nadražaj
 • 1 – postoji grimasa
 • 2 – glasan plač
Tonus mišića
 • 0 – opušten
 • 1 – pokretanje udova
 • 2 – živahna aktivnost
Disanje
 • 0 – nema ga
 • 1 – usporeno, nepravilno
 • 2 – dobro (plač, disanje)

Rezultati se beleže u prvom i petom minutu bebinog života. Ako su niski, medicinsko osoblje će odmah intervenisati, a nakon 5 minuta bebino stanje će već biti poboljšano. Kod beba kojima je rezultat veoma nizak i nakon 5 minuta, ocenjivanje će se ponoviti posle 10 ili čak 30 minuta.

Niže ocene mogu imati:

Šta je dobar apgar skor?

Rezultat od 0 do 3 je zabrinjavajuć i verovatno će biti potrebna povećana intervencija, obično pomoć da se uspostavi disanje. Ponekad će biti potrebno bebu u takvom stanju hitno prebaciti na neonatalnu intenzivnu negu radi dalje pomoći.

Rezultat od 4 do 6 je umereno abnormalan, a od 7 do 10 je “ohrabrujući”.

Apgar skor služi lekarima da pomognu da razumeju stanje u kom se novorođenče nalazi neposredno nakon rođenja, rezultat obično nema uticaj na to da li će beba dugoročno biti zdrava. Obzirom da ga dodeljuje osoba, ova procena je subjektivna. Jedna osoba može proceniti da beba treba da dobije ocenu 8, a druga ocenu 7. Stoga se vrše i druge procene novorođenčeta.

Na kraju, sama ocena nije važna, važno je da vaša beba bude dobro. To šta će pisati u otpusnoj listi je najmanje važno.

Objavljen: 29. jun 2014. godine, ažuriran: 21. januar 2024. godine

apgar skor
Literatura:
 1. ACOG: The Apgar Score – https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2015/10/the-apgar-score
 2. MedilinePlus: The Apgar Score – https://medlineplus.gov/ency/article/003402.htm
 3. StatPearls: The Apgar Score – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470569/

Save

Uredništvo

Redakcija portala izveštava o novim događajima, istraživanjima, informacijama. Prenosi vesti i ustupa prostor. Sve vaše sugestije i predloge možete nam poslati na office@demetra.rs

Related Articles

Back to top button